Ата-эне
26.06.2016

Ата-эне

Урматтуу мусулман бир тууганым! Аллах Таала ар бир күнөө үчүн жаза даярдаган. Күнөөкөр пенде Акыретте, күнөөсүнө жараша жазаланат. Ал эми ата-энесин нааразы кылган адамдын жазасы Акыретте да, бул дүйнөдө да болот. Ата-энесин карабай таштап кеткен, ата-энесине кол көтөргөн, аларга жаман сөз айткан, аларды суук көзү менен караган ар бир бала жана кыз эртең ата жана эне болот. Алар ата-энесине кылган мамилени ашык-кеми жок өз балдарынан көрөт. Бул Аллахтын алар үчүн бул дүйнөдө берген азабы. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Ата-энеңди урматтап, сыйла. Сени да балаң урматтайт» - деген. Ал эми ата-энени нааразы кылган адам үчүн болуучу Акырет азабы айтпаса да түшүнүктүү.                                                                                                                    

Урматтуу мусулман бир тууганым! Ата-эне бизден эмнени каалайт? Аларга биздин акчабыз, малыбыз, байлыгыбыз керек эмес. Аларга болгону сенин бир ооз жылуу сөзүң, бир гана жылуу көз карашың, болор-болбос убактың гана керек. Сенин аялың: «Алып келбедиңби, качан алып келесиң?» деген сөздөрдү айтып, алууну гана каалайт. Ал эми энең: «Алып кетпедиңби, качан алып кетесиң?» - деп, берүүнүн гана камын ойлойт. Аялыңдын көңүлү чөгүп, сага таарынымыш болуп калса, анын көңүлүн көтөрүү үчүн колуңдан келгендин баарын жасайсың. Энеңдин көңүлү кандай экенин сурабаганыңа канча күн болгонун бир эстеп көрчү? Бир зергер буюмдарын саткан дүкөнгө жаш жигит аялы менен кирип калат. Алардын артынан жаш баланы көтөргөн улгайып калган аял да кирет. Келин сөйкө, шакектерди тандап отуруп, акыры эки жүз долларга бир сөйкө сатып алат. Жигит анын акчасын төлөп жаткан мезгилде, сатуучу: «Эки жүз сексен доллар бересиз» - дейт. Жигит: «Эмне үчүн?» - деп сурайт. Тиги: «Бул аял сексен долларга бир шакек алды» - деп, жанагы бала көтөргөн аялды көрсөтөт. Ошондо ачууланган жигит: «Сага мунун эмне кереги бар эле?» - деп, тиги аялга кыйкыра баштайт. Аял уялганынан колундагы баланы жерге коюп, шакекти таштайт да, дүкөндөн чыга качат. Келин күйөөсүнө карап: «Сен эмне үчүн ага кыйкырасың, эми баланы ким көтөрөт, ким карайт?» - деп, аны жекире баштайт. Жигит жерде жаткан шакекти алып, сыртка чыгат да, тиги аялга карап: «Эне кечирип коюуңуз, ала бериңиз бул шакекти» - деп, ага сунат. Бирок, көзүнө жаш алган эне жүзүн буруп: «Ырахмат балам, мен эми өмүр өткөнчө шакек тагынбаймын» - деп, жооп берет. Көрсө, бул аял ошол жигиттин энеси экен.