Ата-энеге он насаат
01.06.2020

Ата-энеге он насаат

1. Өз балаңды өзүңдөй же сен каалагандай болот деп күтпө, ага өзү болуусуна жардам бер.

2. Ызаңды балаңдан чыгарба, эмнени эксең, ошол өнүп чыгат.

3. Бала үчүн жасаган нерсеңди милдет, колко кылба, сен анын жарык дүйнөгө келүүсүнө себепчи болдуң, эми мунун акыбетин ал кантип кайтарат? Ал башкага жашоо тартуулайт. Бул - ыраазычылыктын айныгыс мыйзамы.

4. Балаң өзүңдүкү деп ойлобо, ал - Жараткандыкы.

5. Анын көйгөйлөрүнө үстүртөн караба.

6. Басынтпа.

7. Эгерде балаңыз эч нерсе кылып бере албай жатса, анда, аны жемелебеңиз, эгерде колунан келип туруп, бирок, жасабай жатса, анда жемелей бериңиз.

8. Эгерде бала үчүн жасалчу нерселердин баары жасалбаган болсо, анда, ал жетишсиз экени эсиңде болсун.

9. Бөлөк бирөөнүн баласын сүйө бил. Эгерде башкалардын сенин балаңа жакшы мамиле жасоосун кааласаң, сен да бөлөк бирөөнүн баласына жылуу мамиле жаса.

10. Өз балаңа, мейли ал жөндөмсүз, жолсуз, чоң болсо да, мээримиңди төк. Аны менен баарлашып жатканда кубангын, анткени, бала деген - азырынча сени менен кошо жүргөн майрам.

Баланын кулк-мүнөзүнө таасир этчү ыңгайлуу учур кайсы? Кеминде бала төрөлгөнгө чейинки жүз жыл мурдагы мезгил. (Уильям Ралф Индж)

Эгер балаңды ургуң келсе, ур. Болгондо да жүрөгү кабынан чыгып кеткендей ачууң менен. Ачуусу жок урганың урганга окшобогону менен - бала аны кечирбейт. (Жордж Бернард Шоу)

Балалуу үй - базар, баласыз үй мазар. (Макал)

Турмуш сабактары китебинен