Аялдын милдеттери
01.08.2016

Аялдын милдеттери

1.Аллах тыйбаган жолдон күйөөсүнө баш ийүүсү керек. Күйөөсүнүн мал-мүлкүнө жана балдарына көз салып сактоосу зарыл. Аллах тыюу салбаган жол дегени мисалы: күйөөсү аялын намаз окуудан тоссо, же арак ичүүгө үндөсө ага баш ийбей коюууга болот. Анткени булар Аллах тыюу салган жолдор. Аял күйөөсү жок учурда анын үйүн, балдарын, мал-мүлкүн жана өз абийрин сактоого милдеттүү.

Караңыз:Ниса:34

2.Үйүнөн күйөөсүнүн уруксаты жана ыраазычылыгы жок чыкпоого тийиш. Аялдын башка эркектерге аралашып, алар менен сүйлөшүп, бирге болуусу - эртедир-кечтир үй-бүлөгө зыянын тийгизет. Ошондуктан аял киши өз үйүндө балдарын тарбиялоо менен алектенүүсү кажет. Эгер сыртка чыгуу зарыл болсо күйөөсүнүн уруксаты менен гана чыгуусу керек.
Караңыз:Нур:31

3.Күйөөсүнө жакшы мамиле жасоо аялдын бирден бир милдети болуп эсептелинет. Сөзүндө, кыймыл-аракетинде ж.б жумшак болуп, күйөөсүн кадырлап сыйлап алуу аял үчүн табылгыс бакыт.
Караңыз:аль-Бакара:228

4.Күйөөсү кошулууну кааласа, андан себепсиз баш тартпоо керек. Аялы ооруу же башка бир жүйөөлүү себеби жок эле күйөөсүнө кошулуудан баш тартса, күнөөкөр болот. Аллахтын элчиси саллаллооху алайхи уа саллам айтты:
Күйөөсү аялын төшөккө чакырганда аялы (эч кандай себепсиз эле) баш тартса жана ал аялына ачууланган абалда түнөсө, периштелер ал аялга таң атканча каргыш айтып чыгат.
(Бухарий:3237. Муслим:1436).

Таухид - диндин негизи