Айымдарга айтар сөзүм бар
26.06.2016

Айымдарга айтар сөзүм бар

Оо, аялзаты! Силерге айтар сөзүм бар. Огеле көп. Кайсынысынан баштарымды да билбей турам. Бул бир келжирек экен деп ойлобогула. Мен силерге жүрөктүн чыккан насаатымды гана айтам. Баса, аялдарга насаат айткыдай мен деле асмандан түшкөн эмесмин. Мени да эне төрөгөн. Мен деле эненин эмчегин чопулдатып чоңойгонмун. Менин жалаяктарымды да эже жууган.
Мен дагы жеңелер менен сырдашканмын. Менин жакамды агартып, тамагымды даярдаган да аял. Менин байпактарымды колдору мыйтыйган кичинекей кыз жууйт. Кааласам, каалабасам кайнененин кеңешин угам. Демек, мен да, мен сыяктуу башка эркектер да аялдарсыз мурдунун суусун тарта албай калуусу турган кеп. Ошентсе да эркек деген эркек. Күчү, акылы, сабыры, чыдамы дегендей артыкчылык жактары бар. Ошондуктан эркек ар дайым аялга колдоо көрсөтүп, коргоо көрсөтүп, жылуу-жумшак акыл-насаатын айтып турууга тийиш. Ооба, акыл-насаатты жылуу-жумшак гана айтуу керек. Анткени, силерди Аллах Таала кабыргадан жараткан. Кабырганы түздөйүн десең эле «Кырс» этип сынып калат. Силер абдан назиксиңер. Көңүлүңөр да назик. Бүркөлгөн булут жаачудай болуп көз жашыңар даяр турат. Силер ырахатты да, кыйынчылыкты да бат унутуп коёсуңар. «Сени менен ушунча жыл жашап бир жакшылык көрбөдүм» - деп айта салуу силерге оңой эле кеп. Ошол эле мезгилде кыйынчылык да силердин эсиңерден бат чыгат. Эгер эркектер силер тарткан толгоонун бирин эле тартканда, экинчи төрөбөй коймок. А силер болсо бул нерсенин баарын бир эле күндө унутасыңар. Силердин жүрөгүңөрдө Аллахка болгон ишеним да бекем. Сүйүнсөңөр да, кайгырсаңар да «Оо, Кудай» - деп, сөз баштайсыңар. Ал эми чочуп кеткенде, Кудайды оозуна албаган аялзатын көрө элекмин. Ошого карабастан силер күнөөнү да көп жасайсыңар. Анткени, силер ишенчээк келесиңер. Шайтан силерди оңой эле алдап коёт. Ошондуктан мен силерге шайтандан коргон болуп, күнөөдөн тосуп тура турган насааттарды айткым келди. Аллах каалап, мага мүмкүнчүлүк берип турса, мен силерге алтымыш насаат айтам. Бул насааттарды мен оюмдан чыгарып айтып жатканым жок. Булар баарыбыздын Жаратуучубуз болгон Аллахтын жана баарыбыздын жол башчыбыз болгон Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) насааттары. Бул насааттарды ким толук аткара алса, аны бул дүйнөдө да, Акыретте да бактылуу кылууга Жараткан Өзү убада берген. Анда эмесе жүрөгүңөрдү да, аң сезимиңерди да ар кандай вирустардан тазалап, биринчи насаатыма көңүл бургула.

Биринчи насаат: Күйөөңөргө жакшы мамиле жасагыла. Оо, айланайын аял заты! Силер кимдир бирөөнүн сүйкүмдүү жарысыңар. Эгер андай боло элек болсоңор, күндөрдүн биринде мындай «сыймыктуу» атка баары бир ээ болосуңар. Турмушка чыгып, кайсы бир эркектин үйүнө барып жашап калуу ар бир эле аялдын колунан келет. Бирок, ошол эркекке татыктуу жар болуп, ыймандуу балдарды тарбиялап, жашоонун жакшы тарабына өз салымын кошуу ар бир эле аялдын колунан келе бербейт. Ата-энесинин үйүнөн чыгып, күйөөсүнүн үйүнө келген ар бир аял мындан ары ата-энесинен да, бир туугандарынан да, кыскасы баарынан жакын адамы мына ушул «сөлдүрөгөн» эркек болорун жакшы билүүсү керек. Сен ата-энеңдин маңдайында жыйырма жыл жашадың, эми калган өмүрүңдү ушул жерде өткөрөсүң. Эми сенин курсагыңды ата-энең эмес, мына ушул эркек тойгузат. Кийимиңди ушул алып берет. Оору-сыркооңо кам көрөт. Үшүсөң да, ысысаң да ал сенин жаныңда болот. Ошол эле учурда сен дагы ага кам көрөсүң. Тамагын бышырып, кийимин жууйсуң. Ысык-суугуна бирге күбө болосуң. Мына ушинтип турмуштун ары татаал, ары кызыктуу жолу башталат. Ооба, бул абдан узун жол. Ал жолдо ой-чуңкур да бар, ашуусу да бар, деги койчу ал жолдо баарын көрөсүң. Сенин милдетиң мына ушул жолду татыктуу басып өтүп, маареге ийгилик менен жетүү. Оо-ууй, канчалаган аялзаты бул жолдон адашып кетишет. Бул жолдон бир адашкан адамдын кайра оңолуусу абдан кыйын. Ошол үчүн адашпоого аракет кылгыла. Ал үчүн күйөөңөр менен жакшы мамиледе болгула. Ал эми жакшы мамиледе болуу - бул, ага баш ийүү. Анын уруксаты жок көчөгө басып кетпе, жат бирөөлөрдү үйүңө киргизип алба, үй буюмдарын бирөөлөргө бере бербегин. Күйөөң жок убакта өз абийириңди жана күйөөңдүн мал- мүлкүн, үй-жайын таза сакта. Күйөөңдүн үй ичиндеги сырларын сыртка чыгарбастан, анын айыптарын жашырып, анын жакшы жактарын гана элге көрсөтүүгө аракет кыл. Анын ибадат кылуусуна жолтоо болбо, тескерисинче ага жардам бер. Анан да мечитке бара жаткан күйөөңө: «Бир кило кумшекер, же бир самын ала кел» - деп айтпагын. Анын ниети бузулуп, өзү намазда болгону менен ою базарга кетип калышы мүмкүн. Анын көңүлүн карап мамиле жаса. Ал сага ачууланса, сен да кыйкырып тура калба. Жалгыз колдон эч качан «чак» деген дабыш чыкпасын унутпа. Көңүлү чөгүп турган эркекке «Үйдө бул нерсе жок эле» деп эгерим айта көрбөгүлө. Эгер эркектин курсагы ачып турса, аны тойгузмайынча олуттуу бир маселени баштап албагыла. Ал баары бир аны укпайт, укса да курсагы тойгон соң кайра сурап калуусу мүмкүн. Күйөөңөргө обу жок кызгана бербегиле. Силер кызганган сайын, алар дагы көбүрөөк кызгандыргысы келе берет. Эми мен көп эле келжирей бербей, силерге тиешелүү болгон кээ бир хадистерди жана накыл сөздөрдү келтирейин. Аларды кунт коюп угуп алгыла. Абу Хурайра (Аллах андан ыразы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Эгерде күйөөсү аялын төшөккө чакырганда, аялы ага (себепсиз) келбей коюп, ага күйөөсү ачууланып уктаса, анда ал аялга периштелер таң атканча каргыш айтып чыгышат» - деп айткан. (Бухарий, Муслим). Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Күйөөсү үйдө турган убакта андан уруксат болмоюнча аялга нафил орозо кармоого болбойт жана күйөөсүнүн макулдугу болмоюнча анын үйүнө эч кимди киргизүүгө уруксат берилбейт» - деген. (Бухарий). Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Эгер мага кимдир бирөөнү башка бирөөгө сажда кылууга буйрууга мүмкүн болгондо, анда аялды күйөөсүнө сажда кылууга буйрумакмын» - деген. (Тирмизий). Умму Салама (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Кайсы бир аял күйөөсүн ыраазы кылып өлсө, анда Бейишке кирет» - деп айткан. (Тирмизий). Абу Умаама (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Боюнда көтөрүүчү, төрөөчү, эмизүүчү жана күйөөсүнө баш ийүүчү аял намаз окуса, анда Бейишке кирет» - деп айткан. (Тирмизий). Муьаз бин Жабал (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): «Бул дүйнөдө аял күйөөсүнө азар берген сайын, анын үр кыздардан болгон аялы: «Аны кыйнабагын, Аллах ургур! Ал сени таштап бизге келүүчү коногуң гана» деп айтышат» – деген. (Тирмизий). Ибн Аббас (Аллах андан ыраазы болсун) айтат: «Аялдын жихады – күйөөсүнө баш ийүү жана аны ыраазы кылуу». Уландысы бар.....