Ажал келе электе ...
15.09.2019

Ажал келе электе ...

Мауляна уулу Аладинге: "Көзүмдүн карегиндей, уулдардын эң сыймыктуусу болгон сүйүктүү уулум! Алла Таала сени ар дайым коргоп жүрсүн. Салам берип, дуба кылып бүткөнүңдөн кийин, бир нерсени эсиңден чыгарбай жүргүн! Үйүңдө түнөбөгөнүң, алсыздардын көңүлдөрүн албаганың менин көңүлүмдү оорутуп, ардантып жатат. Алар чындыгында Алланын сага калтырган аманаттары. Эгер атаңдын көңүлүн ыраазы кылгың келип жатса, эч качан үйүңдү унутпа, үйүңдөгүлөргө жакшы мамиле жасап, көңүлүңдөн жылуулук чачсаң, анын шүгүрү Мага жетет".

Колдун кириндей болуп агып кете турган дүйнөнүн азгырыгына мас болуу - бул эр жүрөктүүлүктөн айрылып, жоро-жолдошторуңдун жүрөгүн оорутуп алганыңдан да жаман нерсе.

Эгер Алла Таала кааласа, уулумдун көзүндөгү азгырык пардасын ачып, чындыкты көрсөтөт. Анткени, дүнүйөгө берилип ат чапканың алыстан көрүнгөн закымдан айырмасы жок. Сенден мурункулардын бир кыйласы да, атын ошол тарапка чапкан. Ал жакка жеткенде бир тамчы да суу таба алышкан жок. Аттары да, өздөрү да суунун жоктугунан таңдайы катып, какшып кургады. Көрсө закымды байкаар замат аттын тизгинин тартуу керек болчу. Муну билишкенде баардыгы тизгинди тартуудан бир мүнөт да колдорун тартпайт эле. Жасаба! Жасаба! Жасаба! Анда эмесе сөзүмдү ушуну менен аяктадым.

Сүйүктүү уулум! Сенден үмүттөнгөнүм, амандыгың үчүн дуба кылгандардын көңүлүн оорутпагының.

Эй уулум: "Менин баардыгына бирдей мамиле жасаганым, өлүктү зыярат кылуудан баш тартпаганым! Атаңдын көңүлүн ойлобо, ал кат жазбай, кат жазууну ойлогонду таштап, жакшы дубаң менен көңүлүн жубатасың. Алла Таала ар дайым сени колдоп жүрсүн" - деген каттарды жазган.

Куттуу икаялар китебинен