Азирети Абу Зар (Алла ыраазы болсун) Билалдан  (Алла ыраазы болсун) кечирим суроосу
06.08.2020

Азирети Абу Зар (Алла ыраазы болсун) Билалдан (Алла ыраазы болсун) кечирим суроосу

Сахабалар жыйналыш кылып чогулушат. Бирок, ал жыйында Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жок болот. Халид бин Валид, Бин Ауф, Билал жана Абу Зар (Алла алардан ыраазы болсун) сыяктуу сахабалар катышат. Адамдар кандайдыр бир темада сүйлөшүп жатышкан болот. Ошол кезде азирети Абу Зар (Алла андан ыраазы болсун) төмөнкү сунушту айтат: "Мен аскердин мындай, мындай кылуусун сунуштайм". Бирок, Билал (Алла андан ыраазы болсун) анын оюна кошула албастыгын жана анын сунушу ката экендигин айтат. Азирети Абу Зар (Алла андан ыраазы болсун) азирети Билалга (Алла андан ыраазы болсун) карап: "Оо, Каранын баласы! Менин сунушумду сен катага чыгарасыңбы?!" - деп, ачууланган абалда суроо узатат. Азирети Билал (Алла андан ыраазы болсун) кайгыга чөгүп, ачууланган бойдон ордунан туруп: "Сенин айткан сөздөрүңдү, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жеткирем" - деп, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) карай жөнөп кетет. Азирети Билал (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына барып: "Оо, Алланын Элчиси! Абу Зардын мен жөнүндө эмне дегенин уктуңузбу?"- дейт. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Сен жөнүндө эмнелерди айтып жатат?" - деп, кайра өзүнөн сурайт. Билал (Алла андан ыраазы болсун) болгон окуяны айтып берет. Анын айткандарын уккан Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жүзү өзгөрүп кетет. Болгон кабардын бардыгын уккан азирети Абу Зар (Алла андан ыраазы болсун) шашылып келип мечитке кирет да: "Ассаламу алайкум уа рохматуллохи уа барокаатуху! "- деп, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) салам берет. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Оо, Абу Зар! Сенде дагы деле караңгы доордун түшүнүгү бар экен" - дейт. Абу Зар (Алла андан ыраазы болсун) ыйлап, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына келип: "Оо, Алланын Элчиси! Мен үчүн күнөөлөрүмдүн кечирилүүсүн тилеп Алла Таалага дуба кылыңыз" - деп жалбарат. Андан соң ыйлап мечиттен чыгып, жолдо келе жатса, Билал (Алла андан ыраазы болсун) жөө келе жаткан болот. Азирети Абу Зар (Алла андан ыраазы болсун) башын ылдый кылып, азирети Билалдын (Алла андан ыраазы болсун) жолуна жата калат да, жүзүн топуракка коюп: "Оо, Билал Аллага ант! Сен бетимди тепсемейинче, жүзүмдү топурактан көтөрбөйм, сен сыйлуусуң а мен болсо төмөнмүн" - дейт. Азирети Билал (Алла андан ыраазы болсун) ыйлап баштайт, анан Абу Зардын (Алла андан ыраазы болсун) жанына келип, жүзүнөн өөп: "Аллага ант! Алла үчүн сажда кылган жүздү эч качан тепсебейм" - дейт. Экөөсү ордунан туруп, ыйлап, бири-бирин кучактап басып кетишет.

Эми өзүбүздүн бүгүнкү жашообузга карап көрөлүк! Бири-бирибизди күнүнө, бир эмес, миң ирет жамандайбыз, бирок кечирип кой бир тууганым деп айта албайбыз.

Бири-бирибизди канча жолу капа кылабыз бирок, бир жолу да кечирим сурабайбыз.

Кээ бирөөлөр кечирим суроону, кордук деп ойлошот. Тескерисинче, кечирим суроо - кичи-пейилдик, маданият жана жан дүйнөнүн тазалыгы. Ал эми кечирүү бул - мээримдүүлүк, ырайымдуулук. Ким пенделерге мээримдүү болсо, Алла Таала ал адамды Өз мээримине алат.