Азирети Умардын (Алла андан ыраазы болсун) артыкчылыктары
06.08.2020

Азирети Умардын (Алла андан ыраазы болсун) артыкчылыктары

Азирети Умардын (Алла андан ыраазы болсун) көптөгөн артыкчылыктары болгон. Алардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

1. Абу Саид ал-Худри (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минтип айтат: “Мен түшүмдө көптөгөн адамдарды көрдүм. Алардын көйнөктөрү ар түрдүү экен. Бириники көкүрөгүнө араң жетсе, бириники андан ылдыйыраак. Ал эми Умардын көйнөгү жерге сүйрөлүп жүрүптүр”. Сахабалар: “Аны эмнеге жорудуңуз?” – деп сурашты. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): “Анын динине жордум” – деп жооп берди. Бул хадис азирети Умардын (Алла андан ыраазы болсун) ыйманынын күчтүүлүгүнө далил болот.

2. Курайштардын бир топ аялдары Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ар кандай маселелерди суроо үчүн келишкен болчу. Алар Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) алдында өздөрүн эркин сезишип, үндөрүн бийик чыгарып сүйлөп отурушкан. Ошол учурда азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун) келип калат. Аялдар жоолуктары менен кымтыланып, сүйлөбөстөн жым болуп калышат. Алардын бул кылыктарына Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) күлкүсү келип жылмайып отурганын көргөн азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун): Оо, Алланын Элчиси, эмнеге күлүп жатасыз? Алла ар дайым сизди күлдүрүп турсун – дейт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): “Мен бул аялдарга таң калдым, алар сенин үнүңдү укканда, кымтыланып, жым болуп калышты – дейт. Азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун) ачууланып, аялдарга: “Ой, өз жанына зыян берген пенделер! Алланын Элчисинен тартынбай, менден тартынасыңарбы? Ошондо Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтат: “Аллага касам ичип айтамын, Умар, эгер сен бара жаткан жолго шайтан да түшкөн болсо, ал сенден коркуп жолдон чыга качат”. (Имам Бухари, Имам Муслим)

3. Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтат: “Түшүмдө сүт ичип жатыпмын. Аны коп ичкенимден тырмак алдыларыма чейин анын кубаты жеткени билинип турду. Андан соң сүттү Умарга узаттым. Мен бул түшүмдү Умардын илимине жорудум”.

4. Азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун) аялдарына өтө кызганган адам болчу. Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минтип айтат: “Түшүмдө бейиште жүрүпмүн. Кокустан бир ак сарайды көрүп калдым. Анын жанында бир аял даарат алып жатыптыр. Андан бул сарай кимге тиешелүү экендигин сурасам, ал Умарга тиешелүү экен. Ошондо Умардын кызганчаактыгын эстеп, артыма кайтып кеттим”. Анын сөзүн уккан Умар (Алла андан ыраазы болсун) ыйлап жиберди: “Оо, Алланын Элчиси, сизден эмнемди кызганмак элем...?”.

5. Анас бин Малик (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун), Абу Бакир, Умар жана Усман (Алла алардан ыраазы болсун) Ухуд тоосуна чыгышат. Ошол мезгилде тоо титирей баштайт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ага кайрылып: “Ухуд, тынчтангын, сенин үстүңдө Пайгамбар, сыддык жана эки шейит турат” – дейт. Анын сөзүнөн кийин тоо титиребей калат. Ушул жана жогорудагы хадис Умардын (Алла андан ыраазы болсун) тирүү кезинде эле бейиш менен сүйүнчүлөнгөндүгүн жана анын шейит болуусун кабарлаган.

Бейиш гезити