Баары жакшы болот
22.11.2022

Баары жакшы болот

Илгери бир падышанын ар дайым жанында жүргөн жакшы вазири болот. Ал кандай абал, кандай иш болбосун: "Баары жакшы болот!" - деп жакшылакка жоручу. Күндөрдүн биринде падыша эт жеп жатып байкабай манжасын кесип алат. Аны көргөн вазир адатынча: "Мейли, баары жакшы болот", – дейт. Муну угуп падыша тырчый түшөт. "Бул эмне мени табалап жатабы? Минтип жаным ачып отурса, жакшы болот дегени эмнеси?" – деп кыжырланып, вазирди зынданга салууга буюрат. Вазир желдеттердин коштоосунда зынданга баратып: "Мейли, дагы жакшылык болду" – дейт. Ошентип, арадан бир нече күн өткөндөн кийин падыша жигиттери менен ууга чыгып, коюу туманда токойдо адашып жүрүп, киши жегичтердин колуна түшүп калат. Алар падышаны жалбарганына карабай, курмандыкка чалганы башчысынын алдына алып келет. Башчы падышаны айланып карап чыгып: "Бизге он эки мүчөсү толук адам керек. Мунуңардын бир манжасы жок тура. Курмандыкка жарабайт. Коё бергиле!" – дейт. Кутулганына сүйүнгөн падыша, үйүн таап келип, дароо вазирин алдырып аябай сыйлайт. Анан: "Сенин айтканың туура чыкты. Баягыда колумду кесип алганым аябай жакшы болуптур." – деп, болгон окуяны баштан-аяк айтып берет. Аягында вазирден сурайт: "Меники го ушиндай болду. А сени зынданга алып баратканда "жакшы болду" деп эмнеге сүйүндүң?" – деп сурайт. Ошондо вазир: "Падышам, мен сиздин жаныңыздан карыш жылмак эмесмин да, чогуу колго түшмөкпүз. Сиз жарабагандан кийин, алар курмандыкка мени чалышмак. Ошондуктан, менин зынданга отурганым жакшы болду. Деги кандай кыйын иш болбосун, аягы жакшы болот! Болгону сабыр кылуу керек!" – дейт.

Акыйкатта, кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет. (Ыйык Куран, Шарх сүрөсү: 5-6-аяттар)

... Ким сабыр кылса, Алла Таала ага сабырдуулук берет. Эч кимге сабырдуулуктан да жакшы нерсе берилген эмес. (Хадис)

Сезимге сабырдуулук берген киши –
Турмуштун каршылыгын жеңген киши! (Д. Чосер)

Кудай оор сыноону, азапты бизди кыйноо үчүн эмес, турмушка бышып, сабырдуу болуп, кыйынчылыктарды жеңип, жакшы жашасын деп берет. (Герман Гессе)

Биз эмнени көп ойлосок, ошону ойлонуп отуруп алардын жашообузда ишке ашуусуна алып келебиз. (Р. Бах)

Турмушта кыйынчылыкты жеңүүнүн эң оңой жолу – кыйынчылыкка эмес, жакшылыкка жеткирүүчү баскыч катары кароо. (Б. Акунин)

Турмуш сабактары китебинен