Баарынын өз убагы болот
21.09.2019

Баарынын өз убагы болот

Бир чынар теректин жанына ашкабактын уругу түшүп калат да, жаз алды менен көктөп чыгат. Күндүн жылуусу менен ашкабактын сабактары жооноюп, чынар терекке оролуп узара берет. Ошентип, жай ортосунда ашкабактын сабактары теректин боюна жакындап калат. Бул жетишкендигине кубанган ашкабак бир күнү терекке кайрылып сөз баштайт:

- Ай коңшум, сен канча жылдан бери ушул жердесиң?

- Мен бул жерде он сегиз жылдан бери өсүп турам - деп жай гана жооп берет терек.

- Мына, өзүң деле күбө болчу терегим, сен бул жерде он сегиз жылдан бери ушунча бийиктикке араң жеттиң, туурабы?

- Ооба.

- А мен үч айдын ичинде сенин боюңдай болгон бийиктикти багындырдым, туурабы?

- Туура.

- Бул менин жетишкендигим эмеспи?! Мен негизи, баардык нерсеге кыска убакыттын ичинде эле жетише аламын. Аны өзүң көрүп турасың. Жакында сенден да бийик болуп кетем. Күтө туралы, ал учур да аз калды - деп кайра-кайра өзүнө сыймыктана, мактанып алат.

- Болуптур, күтө туралы - деп терек да жылмайып коёт.

Ошентип, жай өтүп күз да келет, ашкабактын жалбырактары саргайып куурап, сабактары бошоп, төмөндөй баштайт. Жалбырактарынан тазаланган чынар теректин зыңкыйып турганын көргөн ашкабак ичи күйүп, эмне болгонун түшүнбөй теректен сурайт:

- Ээ коңшум, мен эмне болуп баратам? Эмне үчүн сен калыбыңан жазган жоксуң да, мен минтип куурап баратам? Анда терек:

- Сен билбейсиңби, бардык нерсенин өз учуру, өз убагы болот. Сенин минтип куурап баратканыңдын себеби - он сегиз жылда мен жеткен бийиктикти жарым жылда багынтам дегенсиң. Өтө ысык бат муздайт - дегенди билесиңби? Бардык нерсе өз табиятына жараша болот - деп жооп берет.

Акмак да сүйлөгөндө акылдуудай көрүнөт. (Макал)

Турмуш сабактары китебинен