Бактылуу жаша
04.09.2019

Бактылуу жаша

– Ыймандуулук жана жакшы амал экөө ийгиликтүү турмуш куруунун сыры, буларга бекем тур.

– Илим жана билим изде, окуганды таштаба, анткени, окуу кайгы-капаны кетирет.

– Тобо кылууну ар дайым жаңылап тур, күнөөнү ташта, анткени, күнөө жашооңду бузат.

– Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп, Алланы көп зикир кыл.

– Адамдарга ар түрдүү жакшылыктарды жаса, көкүрөгүң кенен болот.

– Коркок болбой эр жүрөк бол, эр жүрөктүүлүктүн көкүрөгү бийик болот.

– Жүрөгүңдү көралбастыктан, бузукулуктан, жаман ойлордон жана ар кандай жаман иштерден тазала.

– Ашыкча бир нерселерди кароону, сөз тыңшоону, элдерге аралашууну, тамакты жана уйкуну ташта.

– Пайда бере турган иш менен алек бол, кайгы-капаңды кетирет.

– Бүгүнкү күнүңдү жашап, өткөндү, келечекти унут.

– Келбетиңде, турмушуңда, ден соолугуңда жана башка нерселерде өзүңдөн төмөнкүлөрдү кара.

– Мүмкүнчүлүгүңдүн эң салмактуусун карап, ошол эң оор иш келип калуу ыктымалы бар экенин эске алып, ошонун үстүндө иште.

– Ой-пикириңде коркунучтуу кыялдар менен, жаман ойлор менен ой жүгүртпө.

– Ачууланбай сабырдуу, жумшак жана кечиримдүү бол, анткени, бул жашоо кыска.

– Жакшылык, байлык сенден кетип, кыйынчылык келет деп ойлобо, бардык нерседе Аллага гана тобокел кыл.

– Бир кыйынчылыкты өзүңө ылайык сүрөттөп, аны чоңойтуп, асманга учуруп айтпагын.

– Башыңа бир кыйын маселе келүүдөн качпагын, жаман нерсени күтпөгүн, ар нерсенин өз убактысы бар.

– Турмушту жөнөкөйлөштүр, ашкере байлык, оюн күлкү сени алек кылып коёт, дене дүнүйөгө батып кетсе, инсандын руханияты азап чегет.

– Сендеги болгон ниймат-жакшылыктар менен сага түшкөн кырсыктарды салыштыр, ошондо жакшылыктар кырсыктардан көп экендигин билесиң.

– Сага айтылган жаман сөздөр эч качан сага таасир бербейт, аны айткандын өзүнө таасирин берет, ал жөнүндө ойлонбо.

– Ой-пикириңди оңдо, жакшылыктарды жана алдыга умтулууну гана ойло.

– Эч ким сага рахмат айтаарын күтпө, сага бирөө рахмат айтууга сага эч кимдин карызы жок, Алланын ыраазычылыгы үчүн гана башкага жакшылык кыл.

– Сага пайда бере турган ишиңди билип алып, ошону менен гана алек бол, ошондо түйшүктөрдү унутасың.

– Жумушуңда чечкиндүү болуп, бүгүнкү ишти кийинкиге калтырба.

– Өзүңө ылайык келген пайдалуу илимди үйрөнүп, өзүң канааттанган пайдалуу иш жаса.

– Алланын сага берген жакшылыктары жөнүндө ой-пикир жүргүзүп, ал жөнүндө айт да, Аллага ыраазычылыгыңды билдир.

– Алланын сага берген ден соолук, мал-дүйнө, үй-бүлө жана жумушуна канааттан.

– Жакындан мамиле жасасаң да, алыстан мамиле жасасаң да, жакшы көз карашта болуп, кемчиликтерге көзүңдү жумуп кой.

– Катачылыктарды, ушак сөздөрдү, адамдардын кемчиликтерин аңдыгандан алыс бол.

– Дене тарбия менен машыгып, ден соолугуңа көңүл бур, анткени, ден соолугу таза адамдын акылы таза болот.

– Ар дайым кечирим, ден соолук, саламатчылык жана бейпилдик тилеп, Аллага дуба кыл.

Капаланба китебинен