Бакыт - Кудайдын бергени
09.10.2019

Бакыт - Кудайдын бергени

Жол четинде жумуш күтүп тургандарды көрүп таң калбоо керек. Балким бул жумушчулардын бир күндүк гана жей турган тамагы бар чыгаар. Бирок, ошондой болсо да турмушка шайыр карап, кең пейил жана денелери кубаттуу, жүрөктөрү бейпилдикте жана бактылуу турмуш курууда. Анткени, жашоо кандай экенин өтө жакшы түшүнүшкөн, бүгүнкү күнүн гана жашап, кечээки же келечектеги жашоосу тууралуу кыжалат болуп кайгырышпайт. Жашоо-турмушун ар кандай жумуштарды кылуу менен үйрөнө билген.

Ал эми кээ бир заңгыраган сарайларда жашагандарды карасаң, турмушу бактысыз, кайгы-муңда жашап, ар түрдүү азгырыктарга азгырылып турмушу бузулган, буларда бейпил жашоо деген такыр кеткен.

Капаланба китебинен