Балды ал да, бал челекти сындырба!
23.03.2020

Балды ал да, бал челекти сындырба!

Сылыктык кандай нерседе болбосун аны жакшы кылат, сылыктык кандай нерседе жок болсо аны жаман кылат, сүйлөгөндө жумшактыкты колдонуу, жылмаюу менен башкаларга кароо, бирөө менен жолуккан кезде жакшы сөз менен жолуктуруу жакшы сыпат. Ушундай кооздуктар бактылууларда гана болот, бул момун мусулмандардын сыпаты, бул бал аарыга окшош кооз нерселерден жеп кооздукту жаратат, эгерде гүлгө консо, аны сындырбайт, анткени, Алла Таала жумшактыкка бергенин катуулукка бербейт. Кээ бир инсандардын келүүсүн чыдамсыздык менен, эки көзү төрт болуп күтөт, алар келгенде жандары кубанычка батпай курсант болушат, анткени, алар сүйлөгөндө, алганда, бергенде, сатканда, сатып алганда, көрүшкөндө, коштошкондо сүйкүмдүү инсандар.

Дос күтүү бул өзүнчө бир өнөр, аны кадыр-барктуу жакшы инсандар гана кыла алат, андайларды дайыма жакшы адамдар курчап жүрөт, эгер алар келишсе жүздөр жылмайып, жылуу мамиледе болушат, алар жок болгон жерде аларды сурашып, артынан жакшы дубаларды кылышат.

Ушундайлар бактылуу инсандар, булардын өзгөчө мыйзамы адеп-ахлагы ушул аят:

"Сага орой тийгендерге сылык мамиле менен жооп бер. Ошондо, ортоңордо душманчылык бар киши болсо боорукер дос сыяктуу болуп калат". (Фуссилат сүрөөсү: 34-аят)

Мындай инсандар жамандыкты сылыктык менен, жакшы мүнөздөрү менен ичине жутуп алышат, жаман нерселерди унутушуп, жакшылыкты гана эстеп калышат, жаман жийиркеничтүү сөздөр болсо кулактарына кирбейт, андай сөздөрдөн кайткыс болуп узак кетип калышат. Булар ырахатта жашашат, инсандар булардан дайыма бейкапар, булардан мусулмандар тынчтык, саламатта болушат, "Чыныгы мусулман мусулмандарга тили менен жана колу менен зыян келтирбеген мусулман, чыныгы момун мусулман инсандардын жандарына жана мал-дүйнөсүнө зыян жеткирбеген момун мусулман". "Сени менен мамилени үзгөндөргө мамилеңди ула, сага кордук көрсөткөндөргө кечиримдүү бол, сага бербегендерге бер деп Алла мага буйрук кылды". (Хадис)

"Такыбаа кишилер ачууларын жутушат жана адамдарга кечиримдүү болушат". (Али Имран сүрөөсү: 134-аят)

Ушундайларды тынчтык, амандын жана бейпилдик күтүп турат деп куш кабар берели.

Акыретте да Раббисинин алдында чоң-чоң сооптор, кечиримдер жана астынан дарыялар аккан бейиштер күтүп тураарын куш кабар берели.

"Такыбаалар Кудуреттүү Падыша Алланын алдындагы чыныгы орундарда болушат". (Камар сүрөөсү: 55-аят)

Капаланба китебинен