Бата
05.08.2022

Бата

Бекмат деген бир бай адамдын үйүндө тамактан кийин бата кылуу адеби унутулуп кеткен. Эч ким тамак жегенден кийин Аллага шүгүр кылып, бата тилебей калган эле. Бир күнү ал үйгө имам конуп калат. Бекмат имамга болгон сыйын көргөзүп, дасторконго тамактардын жана суусундуктардын эң жакшыларын жайнатат. Тамактанып бүткөн соң баары имамдын бата кылуусун күтүп калышат. Бирок имам үй-бүлөнүн башчысы бата кылуусу керектигин айтып үй ээсин карайт. Бекмат үнүн жасап: "Биз тамактан кийин бата кылбайбыз. Кайталама бата кылуу – бул жөн гана сөз болуп калат. Күндөгү эле окшош сөздөрдү жылдар бою кайталай берүүнүн мааниси канчалык?" – дейт. Ошол маалда үйдүн эң кичүүсү, жети жашар кызы атасына карап туруп: "Ата, анда мен күндө эрте менен турганда сизге күндө эле кайталана берген "кутмандуу таңыңыз менен", кечинде жатаарда "жакшы жатыңыз" деген сөздү айтпай эле койсом болот экен да ээ?" – деп кызыга сурап калат...

Ошондон кийин Бекматтын үйүндө ар бир тамактан кийин Аллага шүгүр келтирип, бата тилеген адат кайра жанданат.

Атанын балдарга калтырган эң жакшы мурасы – анын жакшы тарбиясы. (Хадис)

Талаптуу бала – талаптуу куштай, кумары канбас көкөлөп учпай. (Макал)

Баланын тили – бал. (Макал)

Балаңды жалкоолукка үйрөтпөгүн,
Жашоодо белен оокат табылбастыр.
Турмуштун капылеттик кырсыгына,
Эмгекке көнгөн адам багынбастыр. (А.Аухади)

Бардык элдердин жыргалчылыгы балдарды тарбиялоодо болот. (Джон Локк)

Турмуш сабактары китебинен