Бөбөктайга рабаят
06.07.2016

Бөбөктайга рабаят

Зу-зу бала жираф.

Жирафтын Зу-зу аттуу баласы бар эле. Ал ар дайым моюнунун узундугуна нааразы болчу. Анткени, ал моюнунун узундугунан көп жапа чегет эле. Кээде дарактын бутагына башын уруп алса, кээде салаңдаган бутакка моюнунан илинип калчу. Аны көргөн токой жаныбарлары шылдың кылып күлүп калышчу. Ал эми суу ичүү ага абдан азап болчу. Коркойгон мойну сууга жетпей, эки колун эки жакка жайып жиберип, анан суу ичер эле. Эч кыйналбастан суу ичип жаткан чаарчыкты, бачикилерди көргөндө аларга суктана карап калчу. Ал өзүнү эч кимге кереги жок, пайдасыз сезип, дайыма жалгыз жүрчү болду. Бир күнү адатынча токой четинде жалгыз жүрсө, токойдо ызы-чуу чыгып калат. Эмне болгон чуу экендигин көрүү үчүн чуркап келген Зу-зу даракка бутунан асылып калган чаарчыкты көрдү. Токой жаныбарларынын баары аны жерге түшүрө албай жаткан экен. Көрсө, чаарчык мергенчилер коюп кеткен тузакка илинип калыптыр. Зу-зу ойлонуп турбастан чаарчыкка мойнун созуп, ал байланып калган жипти чече баштады. Бир аздан кийин жип чечилип, чаарчык жерге кулап түштү да энесине чуркап кетти. Энеси баласын мергенчилердин тузагынан сактап калганы үчүн Зу-зуга ырахмат айтты. Токой жаныбарлары болсо баары Зу-зунун эрдигине ыраазы болуп калышты. Ошондон кийин Зу-зу моюнунун узундугуна уялбай, токойдо эркин жүрүп калды.

Бөбөктайдын ыры

Жакшы бала тилин алып
Ата-энесин кыйнабайт,
Жаман бала кежирленип
Ата-энесин сыйлабайт.

Жакшы бала бешке окуп
Үлгүлүү деп макталат,
Жаман бала эки алса да
Эл көзүнчө мактанат.

Жакшы бала салам айтып
Улууларга жол берет,
Жаман бала улууларга
Бой көтөрүп керкейет.

Жакшы бала кийимини
Таза кийип тың жүрөт,
Жаман бала чаңга оонап
Тентектигин билдирет.

Жакшы бала эрте жатып
Эрте турат ар дайым,
Жаман бала уйкусурап
Түштө турат ар дайым.

Жакшы бала жакшы окуп
Жакшы жашоо кечирет,
Жаман бала жалкоолонуп
Күнүн текке кетирет