Бейиш жана анын эшиктери
14.07.2019

Бейиш жана анын эшиктери

Бейиштин аталыштары:

1. Жаннат. Жаннат – бейиштин жалпы аталышы. Куранда 54 орунда айтылган.

2. Даарус-Салам. Тынчтык жайы деген маанини билдирет. Бейиште эч кандай балээ-кырсык, ызы-чуу, уруш-талаш болбогондуктан ушинтип аталган. Куранда эки орунда айтылган: (Анаам, 127-аят), (Юнус, 25- аят).

3. Даарул-Хулуд. Түбөлүк жай деген маанини билдирет. Бейишке кирген адам анда түбөлүк жашагандыктан ушинтип аталган. (Хижр, 48-аят).

4. Даарул-Макаама. Туруучу жай деген маанини билдирет. (Фаатир, 35-аят).

5. Жаннатул-Мааваа. Баш калкалоочу жай деген мааниде. Куранда үч орунда айтылган (Нажм, 15-аят), (Сажда, 19- аят), (Назиаат, 41-аят).

6. Жаннату-Адн. Түбөлүк туруучу жай деген маанини билдирет. Куранда он бир орунда айтылган.

7. Даарул-Хаяаван. Тирүүлүк коргону деген маанини билдирет. Бейиште өлүм болбогондуктан ушинтип аталган. (Анкабут, 65-аят).

8. Фирдаус. Бакча деген манини билдирет. (Муминун, 11- аят), (Кахф, 107-аят).

9. Жаннатун-Наиим. Ниймат бейиши деген маанини билдирет. Куранда 7 орунда айтылган.

10. Макаамул-Амиин. Тынч жашоочу жай деген маанини билдирет. (Духан, 51-аят).

11. Макаду-Сыдк. Чыныгы жай деген маанини билдирет. (Камар, 55-аят). 

Бейиш эшиктеринин аттары:

1. Ал-Жихад. Аллах жолунда жихад кылгандар үчүн.

2. Ат-Тауба. Күнөөдөн тобо кылуучулар үчүн.

3. Ас-Салат. Намаз тургузуучулар үчүн.

4. Ар-Раяан. Орозо кармоочулар үчүн.

5. Ас-Садака. Кайыр-садага берүүчүлөр үчүн.

6. Ал-Ваалид. Ата-энесине жакшы мамиле жасагандар үчүн.

7. Ал-Фарх. Жаш балдарга кубаныч тартуулагандар үчүн.

8. Аз-Зуха. Шашке намазын калтырбай окугандар үчүн. 

Бейиштин сегиз эшигинен киргизүүчү эң жеңил амал – даарат. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткан: “Кимде-ким толук даарат алып болгондон кийин: “Ашхаду ал-лаа илааха иллал-лааху, вахдаху лаа шариика лах, уа анна Мухаммадан абдуху уа расуулуху” – деп айтса, ага бейиштин сегиз эшиги ачылып, каалаганынан кирет”. Мааниси: “Алладан башка сыйынууга татыктуу кудай жок, Ал – Жалгыз, Анын шериги жок, Мухаммед Анын кулу жана элчиси деп күбөлүк беремин”.

Бейиш гезити