Бейишке киргизүүчү күнөө
03.10.2019

Бейишке киргизүүчү күнөө

Күнөө бейишке киргизет десе таң каласыңбы? Ооба, таң каласың. Бирок, бир күнөө жасап анын себеби менен бейишке кирүүгө татыктуу болгондор да бар. Мурдагы аалымдардын бири айтат: “Кээде адам күнөө жасап, анын себеби менен бейишке кирет, бирөө жакшы иш жасап анын себеби менен тозокко кирет”. Аны угуп олтурган шакирти таңданып сурайт:

- Устаз, кантип эле күнөө себеби менен бейишке кирип калсын?

Устазы мыйыгынан жылмайып:

- Ооба, күнөө эч качан жакшылыкка алып келбейт. Бирок, кээ бирөө күнөө кылып, ага кайгырат, андан кутулуунун жолун издейт, ал күнөөнү жууп кетирүүчү жакшы амалдарды жасайт, ошентип жүрүп туура жолду табат, ийгиликке жетет. Бирөө болсо жакшылык кылат, анысына сыймыктанып мактанат. Бейишти энчилеп алгансып башкалардан өзүн жогору коёт. Ушинтип жүрүп адашып калганын да сезбей калат. Имам Малик айтат:

Башкалардын издебегин күнөөсүн,
Күнөө үчүн жеңил болбойт сурагың.
Күнөөкөрдү көрсөң аны кемсинтпей,
Ал үчүн да туура жолду сурагын.

Бейиш гезити