Бейишке окшош эч нерсе жок
16.08.2019

Бейишке окшош эч нерсе жок

Бейиш жыргалын толук сыпаттоого жана кыялга да келтирүүгө мүмкүн эмес. Анткени, андагы жашоо бул дүйнө жашоо сыяктуу эмес. Бул дүйнө жыргалы канчалык бийик чекке жетпесин, бейиш жыргалынын жанында түккө турбай калат. Бейиш – хадистерде айтылгандай, «Жаркырап турган нур, жыпар жыты аңкыган - миск, бийик сарай, шаркыраган дарыя, дайыма бышып турган мөмө-жемиш, сулуу келбеттүү жубай, өтө көп кийим, түбөлүктүү жашоо». Сахабалар Алланын Элчисинен бейиштин курулушу жөнүндө сурашканда, ал мындайча аябай түшүнүктүү кылып сыпаттап берген: «Алтындан жана күмүштөн болгон кыш, анын ылайы аңкыган миск, анын майда таштары - бермет жана жакут таштар, анын топурагы – шапран. Ким ага кирсе жыргалда болуп, бактысыздыкка учурабайт, ал түбөлүктүү жашайт, өлбөйт, алардын кийимдери эскирбейт, алар жигиттик курагында кала беришет» (Бин Хибан, 7387).

Алла Таала Куранда: «Назар салсаң, ал жерде түгөнгүс нийматарды жана өтө чоң дөөлөттү көрөсүң» - деп айткан (Инсан сүрөөсү: 20-аят). Мындан сырткары бейиште жашырылып коюлган нерселерди эч ким билбейт. Бул тууралуу Алла Таала: «Эч бир момун жан, жасаган жакшы иштери үчүн өзүнө бейиште жашыруун даярдап коюлган кубанычтарды билбейт” - деп айткан» (Сажда сүрөөсү, 17-аят). Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минтип айткан: “Алла Таала: Мен момун пенделериме көз көрбөгөн, кулак укпаган, эч кимдин кыялына да келбеген нерсени даярдадым, эгер кааласаңар “Эч бир момун жан, жасаган жакшы иштери үчүн өздөрүнө бейиште жашыруун даярдап коюлган кубанычтарды билбейт" - деген аятты окугула деди (Бухари: 3244).

Бейиш гезити