Бейишти сатып алды
09.08.2019

Бейишти сатып алды

Бир күнү абдан кедей бир адам Муса пайгамбарга: "Эй, Муса, жылдар бою ибадат кылып жүрөмүн, бирок, кедейликтен өлө турган болдум. Алла Таалага дуба кыл, мага көп мал-мүлк берсин. Турмушумду бир аз оңдоп алайын, - дейт. Муса пайгамбар Тур тоосуна барып Алла Таалага дуба кылат. Алла Таала: "Ал кулумдан сурагын! Байлыкты дүнүйөдө берейинби же акыретте берейинби?” - дейт. Муса пайгамбар келип кедейден сурайт. Кедей: "Мен байлыкты дүнүйөдө каалайм, - деп жооп берет. Муса пайгамбар: "Үч күндүк убактылуу дүнүйөнү эмне кыласың? Бир күнү баарын таштап кетесин да. Сен байлыкты акыретте сурагын, ал жак түбөлүк, - деп кеңеш берет. Кедей: "Тандоо мага берилди, мен дүнүйөдө берүүсүн каалаймын, - дейт. Муса пайгамбар кедейге: "Өзүң билесиң, - деп, Тур тоосуна барып Аллага: "Оо, Раббим, Өзүң билгениңдей ал кулуң байлыктын дүнүйөдө болуусун каалады, - дейт. Алла Таала: "Каалоосу ушундай болсо, анда, байлыкты дүнүйөдө бердим, - дейт.

Кедей аз убакыт ичинде өтө бай болот, акчасы сансыз көбөйөт. Жыйналган акчаларын жакшы нерселерге жумшайт. Акчасын тараткан сайын көбөйө берет. Канчалык көп берсе, ошончолук акчасы көбөйөт. Кайсы жерде кедей адам болсо, ага барып көмөктөшөт. Кайсы жерде карызга баткан адам болсо, барып анын карыздарын төлөйт. Жетимдерге камкордук кылат. Аларды кубантат. Үйү жокторго үй алып берет, үйлөнгөндөргө жардам берет. Өзүнө эч нерсе сарптабайт. Бар мүлкүнүн баарын башкаларга таратат.

Убакыт келип, бир күнү ал адам кайтыш болот. Муса пайгамбар түшүндө аны бейиштин жашыл бакчалуу, бийик сарайлардын ичинде көрөт. Кызыгып, мунун сырын сурайт: "Оо, Раббим, бул кулуң байлыкты дүнүйөдө каалады, Сен бердиң. Акыретте бийик үйлөргө кандайча жетти?” Алла Таала мындай деди:

"Ооба, ал байлыкты дүнүйөдө каалады, Мен ага бердим. Бул сарайларды ал ошол байлыгы менен сатып алды. Мен берген акчанын баарын ал киши ушул жерге жумшады. Ал дүнүйөдө бийик сарайларды сатып алган жок, дүнүйөдө мал-мүлк ээси болгон жок. Ага берген бардык мүмкүнчүлүктөрдү Менин ыраазылыгым үчүн, менин кулдарыма, менин сүйгөндөрүмө таратты, ушундайча жаннат менен бийик сарайларга жетти.”

Ислам Дини