Билип жүргүн
05.07.2020

Билип жүргүн

Кичинекей баланы өйдө ыргытсаң күлөт. Анткени ал, сенин жерге түшүрбөй кармап калаарыңа толук ишенет. Бул кичинекей баланын сага болгон ишеними. Сен да Аллага терең ишеничте бол! Эгер тагдыр сени, өз жебеси менен атса, Алла Таала сени тагдырдын жебесинен сактаарына толук ишен!

Алла Таала байлык берген адамга көрө албастык кылба. Анткени сен, Алла Таала ал пенденин эмнесин алганын билбейсиң. Эгерде Алла Таала сенден бир нерсеңди алып койгон болсо кайгырба. Анткени, сага анын ордуна эмне берээрин билбейсиң. Кандай абал болсо да дайыма Аллага шүгүр айт.

Динар - Алтындан болгон акча бирдиги.

Эмне үчүн динар динар деп аталып калган?

Ислам аалымы динардын динар деп аталып калуусунун себебин төмөнкүчө түшүндүрөт: "Дин (дин), Наар (Тозок) деген сөздөн турат. Ким динарды, акчаны адал жолдон тапса, ага дин, бейиш. Ким аны арам жолдон тапса, ага наар, тозок.

Атанын кайрылуусу:

Оо, балдарым! Менин амалдарым, ибадаттарым, сооп иштерим токтоду. Эми үмүтүм силерсиңер. Силердин менин атымдан берген садагаларыңар, мени кубантат, мага кылган дубаларыңар, менин даражамды көтөрөт. Мен кабырда жалгызмын, мени дубаңарда унутпагыла. Силердин бардык жакшы амалдарыңардын сообу, мага жетип турат.

Эгер акыйкатты жана кооздуктарды көргөн көзүң болсо, адамдардын кемчиликтерин кечирген жүрөгүң болсо, акыйкатка жетелеген акылың болсо, жакшы ой-максат, үмүткө толгон рухуң, жан-дүйнөң болсо, анда сен эң бактылуу адамдардын катарын толуктайсың.

Абдушүгүр ажы Нарматов