Өч алуу сезимдерин жайгаруусу
02.09.2019

Өч алуу сезимдерин жайгаруусу

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тиштери сынып, эки жаагына темир кирген, сахабалар дөңгөчтө тууралган эттей барчаланып, айлананы кандын жыты каптап калган Ухудда кээ бир сахабалар өч алуу сезимине алдырып баратты. Ошондо душманга каршылык көрсөткөндө, карама-каршы тараптын өзүнө жараша каршылык көрсөтүүгө, бирок, кандай болгон күндө да сабыр кылып, Аллага тапшыруу жакшы экендигин билдирген аят түшкөн эле. (Нахл сүрөөсү: 126-аят). Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Меккенин алынуусунда ухуддагылардын өчүн алууну каалаган сахабаларына мына ошол аятты эскерткен жана өч алууга уруксат берген эмес. (Тирмизи)

Пайгамбарыбыз тынчтыктын жарчысы китебинен