Чагымчы кул
16.07.2019

Чагымчы кул

Бир адам үй кызматчы сатып алуу үчүн базарга барды. Ар түрдүү кулдардын арасынан көзүнө бир жаш бала урунду. Анын жанына келип, кожоюндан баасын сурады. Баланын баасы да арзан экен. Кожоюн айткан бааны берип баланы үйүнө алып келди. Эч кемчилиги жок кул мындай арзан баага сатылбайт болчу. Жаңы кожоюн күмөн санап, бир канча күн баланын эмне кемчилиги бар экенин билүү үчүн артынан аңдып жүрдү. Анын эч кандай кемчилигин байкаган жок. Анын качып кетпөөсүнө да көзү жетти. Андан кийин аны өз жайына койду. Арадан бир канча убакыт өткөн соң, бир күнү бала жаңы кожоюндун аялына келип:

- Айым, сиз мени кечирип коюңуз, бирок, мен сизге бир нерсени айтууга тийишмин, - деди.

- Эмне кааласаң айта бер, мен сага жамандык кылбаймын, - деп жооп берди кожойке. Бала бир аз оңтойсузданып сөзүн баштады:

- Сиздин кожоюн үстүңүзгө аял алууну ниет кылып жатканын билип калдым. Аял бир азга унчукпай калды, анан:

- А мен эмне үчүн сага ишенүүм керек? – аял тынчсыздана суроо узатты. Аялдын жүзүнөн тынчсызданууну байкаган бала:

- Мен анын башка аял менен турганын көрдүм жана алардын сөзүн да уктум, бирок, ишенүү сиздин эркиңизде, - деп кетмекчи болду.

- Коё тур! – аял кол жаңсап токтотту.

– Сен муну мага эмне үчүн айтып жатасың?

- Айым, мен сизге жакшылык гана каалайм, эгер сиз мүмкүнчүлүк берсеңиз бул абалдан чыгуунун жолун көрсөтүүгө да даярмын. Кожойке баланын сөзүн тыңшап унчукпай калды. Бала сөзүн улады:

- Эгер кожоюн сиз менен өмүр бою бирге болуусун кааласаңыз, менин айтканымды четке какпаңыз. Бүгүндөн калбай кожоюндун сакалынан бир канчасын устара менен кесип алыңыз. Андан ары эмне кылуу керектигин мага коюуңуз. Кожойке макулдугун билдирип, баланы кетирди. Бала короодон чуркап чыгып, бакта жүргөн кожоюнга келди.

- Кожоюн – деди ал энтигип, - мен сизге жагымсыз кабар айтууга аргасызмын. Кожоюн чочуп кетип, баланы шаштырды:

- Айт, эмне болуп кетти!?

- Кожойке айым менен бир эркек сүйлөшүп турганын көрүп калдым.

- Ага анча күйүгөсүң, анан эмне болду?

- Мен алардын сөзүн да угуп калдым. Кожойке ал адамга турмушка чыгуу үчүн сизди өлтүрүүнү ниет кылып жатыптыр. Баланын сөзүнө тиги ишенбеди. Бирок, жүзү кызарып ачууланып чыкты:

- Мен эмне үчүн сага ишенүүм керек, эмнеге жалган сүйлөп жатасың? – деп кыйкырды.

- Кожоюн, эгер мага ишенбесеңиз, бүгүн кечинде уйкуга жаткан мезгилде сак жатыңыз, кожойке сизди устара менен мууздап саларын айткан. Ушул сөздү айткан бала артына чуркап кетти. Жүрөгү дүкүлдөп, деми кыстыккан кожоюн олтурган жеринде катып калды. Шайтан алгыр десе, эмне эле өзгөрүп калды десе, ою башка экен да... Аялына жини келип, азыр эле чуркап барып муунтуп салгысы келди. Жок. Балким бул бала жалган айтып жүрбөсүн. Андан көрө кеч кирүүсүн күтүү керек. Кожоюн үйгө кеч келди. Адатта алдынан тосуп чыкчу аялы бул жолу чыккан жок. Тамак ичүүгө олтурганда да эмнегедир күйөөсүнөн көзүн ала качып жатты. Мунун баары кожоюндун шектенүүсүн күчөтө берди. Кожоюн төшөккө эрте жатты. Үй тирилиги менен алектенген аял төшөккө келбеди. Кожоюн көз кыры менен аялын карап уктамыш болуп көпкө жатты. Бир убакта аялы анын жанына келип эңкейип карады да, уктап жатканын көргөндөн кийин акырын барып устараны алып кайра келди. Эңкейип күйөөсүнүң ээк алдындагы сакалынан кармады. Ушул учурда күйөөсү ыргып туруп, аялын колго чапты. Устара колунан ыргып кетти. Ачууланган күйөөсү устараны алып аялына шилтеп жиберди. Курч устара күрөө тамырын шылып түштү. Бир чыңырган аял жер кучактап жыгылды. Эртеси бул окуя эл ичине шамалдай тарады. Аялдын туугандары келип, анын куну үчүн «канга-кан» деп күйөөнү байлап кетишти. Ушинтип бир чагымчынын айынан эки адам өлүп, эки уруу бири-бирине жоо болуп кала берди.

Бейиш гезити