Чатыр
22.09.2019

Чатыр

Күндөрдүн биринде бир адам досун зыярат кылуу үчүн анын үйүнө барат. Экөө учурашып, андан соң тамактанышат. Бири-биринин ал-абалдарын, бала-чакаларын сурашып, көпкө чейин аңгеме курушат. Бир убакта үйдүн төбөсүндөгү чатыр кычырай баштайт. Анткени, бул үй эскирип калган үй эле.

- Досум, чатырда эмне болуп жатат? – деп сурайт тигил келген адам үй ээсинен.

Досу жайма-жай ордунан туруп, күлүмсүрөп, келген конокко карап:

- Коркпой эле кой досум! Үйдүн чатыры Жаратканына шүгүр кылып жаткан чыгаар, - дейт.

Муну уккан конок адам эшик сыртка жүгүрүп чыгат. Таң калган досу:

- Э-эээй! Кайда бара жатасың? – деп кыйкырат анын артынан.

Тигил адам шашылып бара жатып:

- Досум мен аябай коркуп кеттим! Сенин ардактуу чатырың бир аздан кийин Жаратканына абдан берилип, Жаратканын ашыктыктын отуна күйүп-жанып сүйүп калса, астында олтурган мени да чогуу саждага алып барбасын, - деп качкан экен.

Куттуу икаялар китебинен