Чаян
15.01.2022

Чаян

Алла Таала жараткан макулуктардын бири бул - чаян. Чаян туубайт, бирок анын балдары жетилгенден кийин эки күндүн аралыгында эненин жонун жарып чыгышат жана келээрки үч күнү энесинин денеси менен азыктанышат. Алла Таала жараткан макулуктардын көпчүлүгү жаңы туулган баласына сүйүнөт жана кубанат, жаңы туулган урпагы менен бактылуу күндөрдө узак жашайт, чаяндын ургачысынан башкасы, себеби ал балдары туулган учурда өлүп калат, башкача айтканда өзүнүн балдары өзүн өлтүрөт. Алла Таала ар бир кылган ишинде жана жаратуусунда даанышмандык бар. Биз адам балдары акылга салып эмне үчүн мындай деп боор ооруубуз мүмкүн, бирок ар ишти туура өлчөөчү Алланын бир максаты бардыр?

Даярдаган: Имаров Жоомарт