Чыныгы эне
17.08.2019

Чыныгы эне

Бул окуя Сулайман пайгамбардын убагында болуп өткөн экен. Күндөрдүн биринде Саида жана Сихам кичинекей наристелерин көтөрүп алып, суу жээгине эс алганы келишет. Суу жээгинде өскөн дарактын көлөкөсүнө олтурушуп, балдарын эмизишкен соң, аларды ошол жерге калтырып, өздөрү суу жээктей басып кетишет. Алар узагыраак басып кеткен убакта, токой жактан бир карышкыр чыга калып, балдар уктап жаткан жерге келип, эки баланын бирөөсүн чыңыртып, ыйлаткан бойдон, оозуна тиштеп, көтөрө качты. Балдарынын ыйлаган үнүн уккан энелер чуркап келишкенде, дарактын түбүндө бир гана баланын жатканын көрүштү. Ал эми берки баланы көтөрө качкан карышкырдын токойго кирип кеткенин көрүштү. Эх, кандай гана өкүнүчтүү! Энелердин колунан эч нерсе келбейт эле. Алар ыйлаган бойдон кала беришти. Бир маалда Сихам берки баланы бул менин балам экен деп, колуна алып, кучагына кысты. Ал эми Саида болсо Сихамдын колундагы баланы карап, өзүнүн баласы экенин көрдү да;

- Жок, сен адашып жатасың, келе бул менин балам, - дейт. Анын сөзүн уккан Сихам;

- Жок, сен өзүң адашып жатасың, бербейм, бул менин балам, сенин балаңды карышкыр көтөрүп кетти, - деп кыйкырды. Экөө баланы талашып, кыйкырышып жаткан убакта,  элдер топтолуп калышты. Алар окуяны толук угушкан соң, жүргүлө, Сулайман пайгамбардын алдына, силердин талашыңарды ошол гана адилеттүүлүк менен чечип берет дешти да, аларды ээрчитип, пайгамбардын алдына келишти. Сулайман пайгамбар окуяны толук угуп бүткөн соң мындай деди;

- Мен азыр силердин талашыңарды чечип берем. Келе баланы мага бер, - деп Сихамдын колунан наристени алат да, жанында турган адамдардан чоң, курч бычак алдырат. Бычакты колуна алып, баланы жерге жаткызат. Аны көргөн Саида;

- Эй, Алланын пайгамбары сен эмне кылганы жатасың, - деп сурайт. Анда пайгамбар аны карап, жылмайып күлүп, мындай деп жооп берет.

- Адилеттүүлүк менен баланы тең экиге бөлүп берем силерге. Анын сөзүн уккан Сихам унчукпастан тура берет. Ал эми Саида болсо;

- Токтот, өлтүрбө баланы, баланы талашпайм, Сихамга эле бере берчи, - деп ыйлап, пайгамбарга жалынат. Анын аянычтуу абалын көргөн пайгамбар бычакты таштап, жылмайып Саидага кайрылат да;

- Мен силерди сынадым. Бул бала сенин балаң экен. Балаң өзүң менен чогуу болбосо да, анын өлүүсүн каалабадың. Анткени, чыныгы эне өз баласына тикен кирүүсүн да каалабайт, анан кантип көз алдында өлүүсүн кааласын.  Баланын чыныгы энеси сен экенсиң, алгын балаңды мээримдүү эне, - деп баланы алып Саидага карматат. Ал эми Сихам болсо, өзүнүн туура эмес кылганына өкүнүп кала берди.

Автору: Талас казыятынын басма сөз катчысы Нуржан Мамазалиев