Чыныгы тобо
07.07.2020

Чыныгы тобо

Исрайил коомунда катуу кургакчылык болду. Жер бетинде бир тал көк чөп калбай малга да, элге да кыйын болду. Какыраган чөлдө мал ачка калды. Адамдар ачарчылыкка дуушар болду. Адамдар чогулуп Муса пайгамбарга келишти.

- Оо, Алла менен сүйлөшкөн пайгамбар, Аллага дуба кыл, бизге жамгыр жаадырсын – деп суранышты алар.

Муса пайгамбар ордунан туруп, талааны көздөй басты. Эл аны ээрчиди. Талаага кеткен жолдон чаң көтөрүлдү. Пайгамбардын артынан 70 миң адам ээрчип бара жатты. Чачтары апсыйган, үстү-баштарын чаң баскан. Кенен талаага чыгышты. Муса пайгамбар асманга колун созуп дуба кылды: «Аллахым, бизге жамгыр жаадыр, Өз рахматыңды түшүр, эмчектеги балдар үчүн, короодогу малдар үчүн, Өзүңө сыйынган ыймандуулар үчүн ырайымыңды чач...». Баарынын көзү асманда. Жалдыраган көздөрдөн үмүт шооласы жанып турду. Бирок, асманда булут көрүнбөдү. Күн мурдагыдан да ысык тие баштады. Муса пайгамбар: «Аллахым, бизге жамгыр бере көр, Аллахым, бизге жамгыр бере көр...» – деп кайталап жатты. Ушул убакта Алладан пайгамбарына аян келди: «Силердин араңарда кырк жылдан бери мага каршылык кылган күнөөкөр адам бар, кантип силердин дубаңарды кабыл кылайын. Адамдарга айт. Күнөөкөр пенде араңардан чыгып кетсин. Мен ушул адамдын күнөөсү үчүн силерден жамгырды токтотуп койгом». Муса пайгамбар ачууланып коомуна кайрылды: «Кырк жылдан бери Аллага каршы иш кылып күнөөгө баткан адам арабыздан чыгып кетсин. Болбосо бизге жамгыр жаабайт». Күнөөкөр пенде сөз өзү тууралуу айтылып жатканын дароо сезди. Оң тарабына карады. Эч ким чыккан жок. Сол тарабына карады. Эч ким чыккан жок. Эмне кыларын билбей калды. Өзүнчө ойлонду: «Эгер азыр чыксам эл алдында шерменде болом, мен үчүн кургакчылык болгонун булар жакшы билишет. Эгер чыкпай койсом, Алланын алдында шерменде болом, жамгыр да берилбейт». Баш катты. Жүрөк кысылды. Көздөн жаш тегеренди. Өзүнчө Аллага жалынды: «Оо, Аллахым, мен Сага 40 жыл душмандык кылдым, бирок Сен менин айыбымды ачпадың. Бүгүн сенин алдыңда күнөөмдү моюнума алып турамын. Менин айыбымды ача көрбө. Мен күнөөлөрүмө тобо кылдым». Күнөөкөр сөзүнүн аягына чыга элек эле асманда бир үзүм булут пайда болду. Ал бир заматтын ичинде чоңоюп, көптөн күткөн жамгырдын алгачкы тамчысы жерге түштү. Дыбыраган тамчылар нөшөрлөгөн жамгырга айланды. Муса пайгамбар Аллага кайрылды:

- Аллахым, бизге жамгыр жаадырдың, бирок биздин арабыздан күнөөкөр пенде чыгып кетпеди?

- Эй, Муса, кимдин күнөөсү себебинен жамгырды токтоткон болсом, ошонун ибадаты себебинен жамгырды жаадырдым. Ал пендем Мага тобо кылды.

- Аллахым, мага ошол ибадат кылган пендеңди көрсөтчү?!

- Эй, Муса, ал мага кырк жыл күнөө кылганда айыбын ачпаган, эми ибадат кылганда айыбын ачмак белем...?

Бейиш гезити