Дүнүйө, дүнүйө
20.08.2020

Дүнүйө, дүнүйө

Илгери бир падыша кечке кайгырып, кыжалат болуп, такыр кабагы ачылбай кемпирин иренжите берет.

Бир күнү кемпири айтат:

- Улуу урматтуу ханым койчуңду карачы кандай гана маанайы жарык, эч нерседен кам санабай, дайым шайыр жүрөт. Сиздин андан эмнеңиз кем. Кичине бир жылмайып жашоону да үйрөнсөңүз боло.

Анда хан кеп айтат:

- Кел койчуңду сынап көрөбүз деп.

Койчунун жаздыгынын астына бир алтын тыйынды таштап коюшат. Кечинде койчу ышкырыгы таш жарып бөлмөсүнө кирип уктаарда тыйынды таап алат. Ошол замат ойго батат:

- Эмнеге койду? Түшүп калдыбы? Сатып акча кылып качып кетсемби же кайтарып берсемби?

Кыскасы эрте менен ойго баткан койчу койлорун жайып, бир ордунан жылбай олтура берет. Хансарайдан дүрбү салган хан кемпирине айтат:

- Кемпир карачы мына бир тыйын койчуңдун маанайын мага теңеп койду. Мен ушунча казыналарым туруп кантип кыжалат болбоюн?! 

Дүнүйөнүн кайгысы дүлөй, сокур, дудук кылат!!!!!

Устаз Сайпиев Юсуп