Эң катуу сыноолорду кантип кабыл кыласың?
29.09.2019

Эң катуу сыноолорду кантип кабыл кыласың?

Кээ бир келесоо, акмак, акылсыздар ырыскы берүүчү Жараткан Алла Тааланы сөгүп-сагып, жаман сөздөрдү айтышат. Андай болсо күнөөкөр болгон сени менен мен андайлардан эмнени күтсөк болот? Албетте, турмушта ар кандай сөздөргө, катуу сындарга кабыласың, андай учурда эч кандай жакшы мамилени күтүүгө болбойт, жакшылыктарды жасап, артыңдан жакшы таасирлерди калтырып жатсаң, анда, албетте сен да атайлап даярдалган жамандыктарга, кыянаттарга кабыласың, сен алар үчүн такыр жок болуп кетүүң керек, ошондуктан, алар сени эч качан жөн коюшпайт, андай болсо, алар сенин көз жашыңдын агуусун каалашат, тынчыңды алып, ар түрдүү кылык-жоруктарды жасагысы келет.

Инсандар сага эмне үчүн кыжырданышат? Анткени, сен аларды караңгылыктан ойготуп, туура жолду көрсөткөнүң үчүн, бир илимди же болбосо адептүүлүктү үйрөткөнүң үчүн. Өз өнөрүңдү, Алла берген илимиңди, ар түрдүү жакшы сыпаттарыңды таштап, акылсыз, акмак, бузулган, жүдөгөн жана алсыраган инсан болмоюн алардын алдында сен күнөөкөрсүң, сага эч тобо кылганга болбойт, алар ушуну гана каалашат. Ошондуктан, алардын сөзүнө, сынына, тоскоолдугуна жана көралбастыгына унчукпа. Аска-зоого мөндүр жааса да, ал сынбайт кайра мөндүрдүн өзү сынып кетет. Ошол аска-зоодой бекем жана сабырдуу бол, эгер алардын сөзүн угуп, ага таасирленсең, анда, алардын ойлогон максаттарын ишке ашырып, турмушуңду кайгы-капа, бактысыздыкка алып келген болосуң, турмушуңдун жакшы барактарын ача бил. Алардын сөзүн угуп кыжалат болбой, тескери карап басып кет. Алардын сага карата болгон ачуу сөздөрү, сындары сенин урмат-сыйың, сенин кадыр-барк таразаң канчалык болсо, ошончолук сын-пикирлерди угасың.

Албетте, сен алардын оозун жаап, тилдерин байлап коё албайсың, а бирок, алардын сөздөрүнө сабырдуулук менен гана жеңишке жете аласың. Алла Таала Ыйык Куранда мындайлар тууралуу:

"Кара ниетиңер менен кошо өлгүлө" (Али Имран сүрөөсү: 119-аят) деп айткан, алардын оозун пазилеттүү жакшы сөздөр менен гана беките аласың, өзүңдүн туура эмес тарабыңды тарбиялап, оңдоо менен гана жеңе аласың. Эгер баарынын алдында туура, баарына сүйкүмдүү, эч айыбың жок инсан болгуң келсе, анда, эч качан ишке ашпай турган үмүттөрдү аткарам деп куру бекер аракет жасаганың, андыктан "айыпсыз Алла" деген элибизде накыл сөз бар экендигин эч качан унутпайлы.

Капаланба китебинен