Эң өрнөктүү даанышмандык
10.09.2020

Эң өрнөктүү даанышмандык

Тантави шайыктан (Алла ырайым кылсын) өмүрүндө окуган эң кооз даанышмандык тууралуу сурашканда ал мындай деп жооп берген экен: "Мен жетимиш жылдан ашуун убактан бери окугандын ичинен эң кооз даанышмандыкты Бин Жаузинин мындай деп айтканынан окугам: "Ибадаттын кыйынчылыгы кетип, сообу калат, ал эми күнөөнүн таттуулугу кетип, жазасы калат. Алла Таала менен бол жана эч нерсеге көңүл бурба. Түндүн караңгылыгында Аллага колдоруңду сун да мындай деп айт: "Сени бул жалган дүйнө зикир кылуусуз, келечектеги жашоо Сенин кечиримиңсиз, ал эми бейиш Сени көрүүсүз мен үчүн сүйүктүү эмес". Адамдарга кечиримдүү бол. Макулуктарды Роббуңа тапшыр. Баардыгыбыз мусаапырбыз. Сооптуу ишти кандай аз болсо да көлөмүнө карабстан аткара бер. Анткени, кайсы амалың сенин бейишке кирүүңө себеп болоорун билбейсиң".

Которгон: Аскат Карабаев