Эң жакшы дос - сени Алла үчүн жакшы көргөн дос
30.09.2019

Эң жакшы дос - сени Алла үчүн жакшы көргөн дос

Адамдарга карап турсам, алар бири-бирине душмандык кылып бири-бирин жек көрүшүп, бири-бирин өлтүрүп жатышат. Ал эми Алла Таала төмөнкү аятта адамдын чыныгы душманы ким экенин ачык айткан: "Чындыгында шайтан силерге душман, силер да аны душман туткула". Бул аятты окугандан кийин менин жалгыз душманым шайтан экенин түшүндүм жана ага каршы напсимди тарбиялай баштадым.

Кээ бир адамдардын жашоосуна көз салып олтуруп алардын арзыбаган дүнүйөгө жетүү үчүн өзүн кордоп, кадыр-баркын түшүрүп жатканын көрүп калабыз. Ал эмес кээде өзүнө адал болбогон нерселерди да алганга аракет кылып жатканын байкайбыз. Ал эми ырыскыны Алла Таала Өзүм берем деп убада берген: "Жер бетиндеги бардык жан-жаныбардын ырыскысы - Алладан келет". Бул аятты окуган соң Алла Таала парз кылган амалдарды аткарып, мага тиешеси жок нерселерди таштадым жана ырыскыны Алладан гана үмүт кылганга үйрөндүм.

Адамдардын жашоосуна карасам алар өзү сыяктуу жаратылган нерселерге таянып алышыптыр. Кээ бирлери байлыгына, кээ бирлери чарбасына дагы башкалары креслосуна таянып иш кылышат экен. Бирок, таянганга татыктуу жалгыз Алла Таала экенин окугандан кийин, Ага гана тобокел кыла баштадым. "Ким Аллага тобокел кылса, Алла ал адамга жетиштүү".

Элестетиңиз! Бейиштин эшигинин астында турганыңызды. Ал жерде адам аябай көп, аябай тыгылыш, адамдардын күбүрөгөн үндөрү гана угулат, бардыгы бейиш эшигинин ачылуусун гана күтүп турушат.  Ал кандай бактылуу көз ирмем болору бардыгыбызга табышмак. Бирок, бейишке топ-топ болуп кирүүчүлөрдүн кимдер экендигин билесизби? Алардын катарында болом деп ойлойсузбу? Аны мен билбейм дейсизби? Анда бейишке жамаат-жамаат болуп кирүүчүлөрдүн кимдер экендигин угуңуз! "Раббисинен коркуп такыбаа болгондор бейишке топ-топ болуп киришет" - деп Алла Таала убада берген. Бейиштин ачкычы - такыбаалык, марттык, жоомарттык жана жакшылык кылуу.

Эң жакшы дос - сени Алла үчүн жакшы көргөн дос. Эң жакшы дос - сага Алланы эстетип турган дос. Эң жакшы дос - Алланын азабы катуу экендигин айтып, арамды аткаруудан тыйып турган дос. Эң жакшы дос - Аллага жолугууну айтып ибадатка кызыктырган дос.