Эң жакшы сабырдуулук керек
01.10.2019

Эң жакшы сабырдуулук керек

Кыйынчылыктарга сабыр кылуу, жакшы инсандардын мүнөзү, алар башына түшкөн кыйынчылыктарды жеңилдик менен жана каалоо менен кабыл алат. Эгерде сен экөөбүз сабыр кылбасак, анда, эмне кылуу керек?!

Же болбосо сенде сабырдан башка чече турган нерсе барбы же бизге сабырдан башкасын үйрөтөсүңбү?

Илгери белгилүүлөрдүн бирине кырсыктар келе берет, бир кыйынчылыктан чыкса, артынан башкасы келет экен, ал эми ал сабыр жана Аллага ишенүү калканы менен гана коргонот экен.

Акылдуулар ушундай болот, ар түрдүү кыйынчылыктар менен күрөшүп, аягында аны жерге жыккан.

Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун) ооруп калып жанына кишилер кирип абалын сурайт: "Сага табып чакыралы?". Анда Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун): "Табып мени көрдү", дейт. Тигилер: "Эмне деп айтты?". Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун): "Өз каалооңо өтө бекем экенсиң деп айтты" – деген экен.

Сабыр кыл! Сабыр кылууда Алладан гана жардам сура, сабыр кылып жардам келишине ишен, жакшы болоорун билип, анын сообун күт, ошол сага келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу менен күнөөлөрүң төгүлөт. Сабыр кыл канчалык кайгы-капа келбесин, албетте, аны жеңүү сабыр кылуу менен гана болот, жеңиш кыйынчылыктан кийин келет, кыйынчылыктын артынан жыргалчылык келет.

Белгилүү инсандардын бул дүйнөдө басып өткөн өмүр баянын окудум, алар өтө сабырдуу жана кыйынчылыктарды көтөрө билгендерине таң калдым, аларга келген көйгөйлөр башына жааган муздак суудай болгон, бирок, алар тоодой бекем туруп, акыйкатты бекем кармашкан, арадан аз убакыт өтпөй Алла аларга жардам колун сунган, кубанычка бөлөнүшүп, кыйынчылыктан соң жардам келген. Алардын башына мусийбаттын артынан мусийбаттар келген, ошондой болсо да катуу туруп, аны жеңүү үчүн күрөшкөн.

Капаланба китебинен