Эки айыл
06.08.2020

Эки айыл

Аркысынан беркисине көчүп келүү ар бир адамдын башында бар. Тигил айылда үй-бүлөң, жакындарың, кошуна-колоң, эли-журтуң менен алакада аралаш жашайсың. А бул айылдагы үйүндө ар ким тек башы менен жалгыз. Эшиги кулпуланган соң бир пенде кирип, бир пенде чыкпайт. Эки айылдагы жашоонун бир маанилүү байланышы бар: беркисин оңоп алсаң, аркысы өзүнөн-өзү оңолот. Оңоо деген - күмбөз салып, эстелик тургузуп, гүлчамбар коюу эмес, жакшы, сооптуу иштерди жасап, акылды өстүрүп, рухту байытып, башкаларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, күнөөлөрдөн тыйылып, парз болгон ибадаттарды аткарып кабырга эң сонун амалдарды шерик кылып кирүү. Ичиңди оңосоң – сыртың, акыретиңди оңосоң – бул дүйнөң оңолот дегендин мааниси, балким, ушунда.

Акыры келериң берки айыл экенин бир саамга да унута көрбө, тууганым. Бул сенин – ныксырабай иште, оку, ибадат кыл, тобо келтир, шүгүр айт деген мотивацияң! Бул сенин – чыныгы бакытка жетүүгө берилген экинчи кайталанбас шансыңдын эскерткичи! Бул сенин - жүрөгүңдүн тазарып жана жумшарып турушунун себеби! Кирдеген жана каткан жүрөк башкарган денеден жана өмүрдөн кантип жакшылык күтөсүң? Оо, Жараткан, ар бир ишибизден, сөзүбүздөн, аракетибизден, ниетибизден, кадамыбыздан жана амалыбыздан чексиз ыраазы болгойсуң. Убактыбызды укум кылбай, берекесин берип, туура пайдалануунун насип эт! Түз жолуңа сал жана андан эч качан адаштырба. Артыбыздагы акыркы эшик жабылгандагы жана ага чейинки абал-даражабызды бийик жана зыяпаттуу кыл! Эки айыл. Аркысы – убактылуу. Беркиси – түбөлүк. Түбөлүгүбүз түз болсун, ылайым...

Нуржигит Кадырбеков