Экзамен учуру
03.01.2021

Экзамен учуру

Экзамен жүрүп жатат.

Мугалим: - Учак ичине 500 даана кирпич салып, учуп бара жатат. Алардын бири учактан түшүп калды, канча кирпич калды?

Студент: - Бул оңой эле да, 499 калды.

Мугалим: - Туура. Кийинки суроо.

Муздаткычка пилди 3 кадам менен кантип салса болот?

Студент: - 1. Муздаткычты ачабыз. 2. Пилди салабыз. 3. Муздаткычты жабабыз.

Мугалим: - Жакшы. Анда эликти 4 кадам менен муздаткычка кантип салабыз?

Студент: - 1. Муздаткычты ачабыз. 2. Пилди чыгарабыз. 3. Эликти салабыз. 4. Муздаткычты жабабыз.

Мугалим: - Эң жакшы. Кийинки суроо мындай. Токойдун падышасы – жолборс той өткөрүп жатат. Бир жаныбардан башка баардыгы келди. Эмне үчүн бирөө келбей калды?

Студент: - Анткени, элик дагы деле муздаткычта да.

Мугалим: -Жакшы-жакшы! Кийинки суроо - карыган киши крокодилдер жашаган сууну кечип, тирүү өтө алабы?

Студент: - Албетте, өтө алат! Анткени крокодилдердин баарысы жолборстун тоюнда жүрүшөт да.

Мугалим: - Эми акыркы суроо. Карыган киши крокодилдер жок суудан кечип өттү, бирок, баары бир деле өлүп калды. Эмне үчүн?

Студент: - Ы-ы-ы… Чөгүп кеттиби?

Мугалим: - Жок, жанагы учактан кулаган кирпич башына тийди. Бар, жакшы даярданып кел, кийин кайра тапшырасың.

Урматтуу студенттер, ээптеп ушул сессияны бүтүрүп алсам, кийинкисин мыкты окубасам деп жатасыңарбы. Мен дагы ошентип жүрүп бүтүп кеткем. 
Мыкты окуганга жетишпей калгам.

Экзамен учурунда кирпичти унутуп калбагыла.

ӨЗҮҢДҮ ӨНҮКТҮР, бийиктиктерди багындыр. 

https://t.me/onuktur