Эмне үчүн ит багуу дурус эмес
04.07.2016

Эмне үчүн ит багуу дурус эмес

Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) ар бир айткан осуяты үммөт үчүн пайдалуу. Анын осуяттарын аткаруу менен Акыретте бактылуу болобуз. Ошол эле учурда бул дүйнөдө да анын пайдасын көрөбүз. Илим жана технологиянын өнүгүүсү менен мындан он төрт кылым илгери айтылган хадистердин акыйкаты уламдан-улам ачылууда. Мына ушундай ачылыштардын бири тагыраак айтканда ит багуунун зыяндуулугу жакынкы күндөрдө ачылып отурат. Мunich Университетинин окумуштууларынын изилдөөсүнүн жыйынтыгында, азыркы учурда эң көп жайылып жаткан аялдардын көкүрөк рак оорусунун негизги себеби - итти үйдө карагандыктан келип чыгары айтылган. Алар Батыш жана Чыгыш өлкөлөрүндө жашаган аялдардын оорусун изилдеп чыккандан кийин ушундай чечимге келишкен. Анткени, Батыш өлкөлөрүндө аялдардын алтымыш пайыздан ашыгы үйүндө ит багышат. Ал эми мусулман өлкөлөрундө үйдө ит кармашпайт.  Мындан сырткары иттин ички мите курттары да адамга бат жугары белгилүү болгон. Себеби, иттер тезек чыкчу арткы тешигин эң көп жалаган жаныбар болуп эсептелет. Алар бактерияларды тилине жана ооз тегеректерине жугузуп алып, анан адамдын колун жана бетин жалоо менен адамга жугузат. Натыйжада адамдардын бооруна жана ичегилерине курт түшөт жана мындай ооруларды операция жасамайын айыктырууга болбойт. Ошондой эле ит кутурмасы да айыкпас оору болуп эсептелет. Атайын эсептөөлөргө караганда ушул оорулардын баары ит көп багылган аймактарда болору аныкталган. Мындан он төрт кылым мурда, эч кандай медициналык аппараттар жок учурда эле Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) итте мындай оорулардын бар экендигин билген. Албетте, бул Пайгамбарыбыздын Аллахтын элчиси экендигин жана ал Аллах билдирген нерселерди гана айтарын дагы бир жолу далилдеп турат. Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Эгер идишиңерди ит жаласа, аны бир жолу топурак, алты жолу суу менен жуугула" - деп айткан. Ал эми Ибн Манфалдын (Аллах андан ыраазы болсун) айтуусунда, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) иттерди өлтүрүүгө буйруган. Кийин кароолчулук жана уучулук үчүн гана уруксат берген. Пайгамбарыбыздын бул хадисиндеги "топурак менен жуугула" деп айтуусунун да өзгөчө мааниси бар. Топурак бактерияларды жок кылуучу каражат катары эми гана белгилүү болуп жатат. Акыркы изилдөөлөр боюнча топуракта жандуу бактерияларды жана вирустарды өлтүрүүчү касиет бар экендиги далилденген. Ар кандай оорулар менен өлүп, жерге көмүлгөн малдардын үстүндөгү топурактарда эч кандай вирустун болбогондугу буга чоң далил болот. Адамдын денесинин жерге коюлуусунун сыры да мына ушунда. Аллах Таала: "Топурактан жаралгансыңар, топуракка кайтасыңар" деп айткан.  Ушундай ачылыштарга күбө болгон ар бир акылдуу адам, бул ааламды жараткан Жалгыз Жаратуучу Аллах экендигине, Мухаммад (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Анын акыркы пайгамбар экендигине жана Ислам анын чыныгы дини экендигине ишенүүсү зарыл.