Энең сенин бейишиң
22.07.2019

Энең сенин бейишиң

Жол кырсыгына кабылган жигит ооруканага жеткирилди. Дарыгерлер аны өлдү дешти. Жигит болсо периштелердин коштоосунда бара жатты. Бир жерге келгенде периште айтты: "Үч кадамдан кийин бейишке киресиң". Жигит сүйүнүп бир кадам шилтегенде кулагына бирөөлөрдүн ыйлаган үнү угулду. "Ким булар?" Периште жооп кылды: "Сенин балдарың өлгөнүңө ыйлап жатышат. Бир айдан кийин алар ыйлабай калышат" - деди. Экинчи кадамын шилтегенде дагы аябай ыйлаган үн угулду. "Ким бул?" деди. Периште: "Бул сенин аялың. Бир жылдан кийин ыйлабай калат. Балким өз бактысын таап жашоосун улантат" деди. Үчүнчү кадамын шилтегенде, өтө аянычтуу ыйлаган үн угулду. "Бул ким?" деди. Периште болсо: "Бул сенин энең. Өмүр бою сени жоктоп, көзү өткөнчө ыйлап жүрүп өтөт" деди. Жигит дароо: "Мени дароо энемдин жанына алып баргыла. Кайра тиги жашоого кайтып баргым келип жатат, суранам" - деди. Периштелер болсо: "Кантип? Сен азыр бир кадам шилтериң менен түбөлүктүү бейишке киресиң" - деди. Жигит: "Жок, менин бейишим энем. Энекемдин кайгы-муңуна бейишти алмаштым" - деди. Жигит көзүн ачса ооруканада, жанында маңдайында энеси ыйлап турганын көрөт. Дарыгерлер чуркап, энеси баласын кучактап жыттайт. Жигиттин кулагына үн угулат: "ЭНЕҢ СЕНИН БЕЙИШИҢ. САГА СҮЙҮНЧҮ. СЕН ТҮБӨЛҮКТҮҮ БЕЙИШТИК БОЛДУҢ!".

Жашоо сабактары