Эненин насааты
10.08.2019

Эненин насааты

Кызы энесине сойкулук менен алектенүүнү каалап жаткандыгын айтып калды. Көңүлү чөккөн эне: "Макул, бирок бир шарт  коём, ошол шартты аткарсаң мен макулмун" - деп жооп берди. Эртеси энеси кызынын колуна кумараны карматты да, хан сарайга барып, хандын алдына келген мезгилде жалган эле жыгылып калуусун буйруду. Эненин бул шарты кызга жеңил эле болчу. Ал дароо кумараны алды да хан сарайга жөнөдү. Кыз карап туруп, уудан келе жаткан хандын алдына басып чыкты да, жол боюна жыгылып калды. Кыздын катуу жыгылганын көргөн хан ат үстүнөн түшө калып чуркап келди. Анын артынан вазир жана эки кароол да чуркап келишти. Хан кыздын бетине суу чачып, анан аны ордунан тургузуп койду да жолун улады. Өзүнө ыраазы болгон кыз энесине келип болгон окуяны айтып берди. Энеси койгон шартынын үчтөн бири аткарылгандыгын айтты да, эртеси дагы хан сарайга баруусун буйруду. Эртеси кыз хан сарайга барып кечээги эле амалын жасады. Бирок, бул күнү хан ага көңүл бурбастан өтүп кетти да, вазир келип аны ордунан тургузуп койду. Үчүнчү күнү энеси кызды дагы жөнөттү. Кыз күндөгүдөй амалын жасап, жол боюна жыгылып калды. Бул жолу ага вазир да басып келген жок. Болгону эки кароол келип, аны тургузуп койду. Энеси кызды төртүнчү күнү дагы жөнөттү. Бул күнү кызга келген эки кароол аны колунан сүйрөп, хан сарайдын короосунан алыс алып барып таштап салды да, көңүл бурбастан басып кетишти. Кыз болгон окуяны энесине айтып келди да, "Шартты толук аткарып бүттүмбү?" - деп сурады.                                                                                                      

- Ооба, шартты аткардың - деди, энеси. Сойкулуктун башталышы сен ойлогондой болуусу мүмкүн. Сен алгач хан сарайга барганың сыяктуу баары сага чуркашат. Арадан күндөр өтөт. Сен экинчи жолу хан сарайга барган сыяктуу сага көңүл бургандар азая баштайт. Акырында бир күн келет, сен акыркы жолу хан сарайга барган сыяктуу эч ким карабаган таштандыга айланасың. Эгер өз келечегиңдин ушундай болуусун кааласаң, анда, каалаган жолуңа бара бер - деди. Кыз энесин кучактап көз жашын төгүп, көпкө ыйлады.  Анан: "Кымбатым энем, менин жеңил ой, кыска акылымды кечириңиз, мени эч кандай кадыры жок, таштанды болуп калуудан сактап калганыңыз үчүн өмүр бою сизге карызмын" - деп, энесинин көкүрөгүнө башын жөлөдү.

Бейиш гезити