Эшек кыйкырганда...
02.01.2021

Эшек кыйкырганда...

Бир адам мечиттин жанынан өтүп баратып, имамдын "Эшек кыйкырганда даарат бузулат" деген сөзүн угуп калат.

Таң калып, айыл адамдарына имамдын бул сөзүн тарата баштайт. Арадан бир жума өтпөй, бул сөз бүтүн айыл жашоочуларына жетип, адамдардын ачуусу келип, молдокеден себебин суроо үчүн анын үйүнө чогулушат экен.

Ошондо молдоке элге чыгып, мындай деп кайрылат: "Эл-журт! Ооба, мен эшек кыйгырганда даарат бузулат дегеним чын. Бирок бул айткан окуямдын бир бөлүгү гана. А толук окуя мындай болчу.

Мисалы: Бир адам эшегин минип жолго чыгат. Жолдо токтоп эшегин бакка байлап, өзү бактын астына уктап кетет. Ойгонсо бешим намазынын убактысы чыгуусуна аз убакыт калган болот. Намаз окуганга шашып, эшектин куржунунан суу алып, даарат алайын десе эшек бошонуп кетип таппай калат. Айланада суу жок болгонуна байланыштуу айла жок таяммум менен намаз окуйт.

Намазын окуп бүткөндөн кийин, жакын жерден эшек кыйкырса даарат бузулат. Себеби эшектин үнү менен эшекти табасың, эшектин куржунундагы суу табылат. Ошол учурда таяммум менен алынган даарат дароо бузулат - деп окуучуларыма сабак өтүп жаткам. Бул киши "Эшек кыйкырса даарат бузулат" деген гана жерин угуп калып, элге таратып салыптыр деген экен.

Бул окуя азыркы учурда өтө кызуу болуп жатат. Билип-билбей сөз кылуу. Бир сөзүн кармап алып аны күнөөлөө. Кыскасы эшек болуп жатабыз...

Ыйман желеси