Ибилис
14.09.2019

Ибилис

Алла Таала Курани Каримде мындай деп баяндайт:

"Айткын: "Аллага жана Анын Элчисине моюн сунгула. Эгер жүз үйрүп кетишсе, анда, Алла капырларды жакшы көрбөйт". (Аали Имран сүрөөсү: 32-аят)

Маалым болгондой, Алла Таала Ибилистин тобосун анын капырдыгы жана текебердиги үчүн кабыл алган эмес. Ал эми Адам (Алланын саламы болсун) тобо кылганда анын тобосу кабыл болду. Себеби, Адам (Алланын саламы болсун) катачылык өзүнөн кеткенин түшүнүп, кылган ишине бушайман болуп, өзүн-өзү күнөөлөдү.

Ошону менен бирге бул чыныгы маанидеги күнөө эмес эле. Себеби, пайгамбарлар күнөөсүз. Алар пайгамбар болгонго чейин да, пайгамбар болгондон кийин да күнөө кылган эмес. Бул жаңылыштык гана болуп эсептелет. Куранда баяндалганы боюнча Адам (Алланын саламы болсун) менен Обо эне кетирген жаңылыштыктарынын артынан эле Аллага мындай деп жалбарышкан:

"Оо, Эгебиз! Биз өзүбүзгө зулум кылдык. Эгер Сен бизди кечирип, ырайым кылбасаң, анда, биз албетте, зыянга учуроочулардан болобуз!" – деп айтышты". (Аараф сүрөөсү: 22-аят)

Демек, алар кетирген кемчиликтери үчүн Жараткандан жардам сурашкан жана Алла Тааланын ырайымынан үмүт үзүшкөн эмес.

Себеби, Курани Каримде да Алла Таала:

"Алланын ырайымынан үмүт үзбөгүлө" деген. (Зумар сүрөөсү: 53-аят)

Шайтан болсо кетирген катачылыгын моюнга алган эмес жана чындап тобо да келтирбеди. Алланын ырайымынан үмүт үзүп, текебердене баштады.

Кимдин абалы шайтандыкындай болсо, анын тобосу кабыл болбойт. Кимдин абалы Адамдын (Алланын саламы болсун) абалындай болсо, Алла Таала анын тобосун кабыл кылат. Анткени, напсиге байланышкан бардык күнөөлөрдүн кечирилүүсүнөн үмүт кылууга болот. Ал эми менменсинүүгө, текебердикке негизделген эч бир күнөө кечирилбейт.

Икаяда айтылганы боюнча Ибилис Мусага (Алланын саламы болсун) келип:

– Алла сага пайгамбарлык берип, өзгөчө пенделеринен кылды. Эми сени менен сүйлөшүп турабы? – деди. Муса (Алланын саламы болсун):

– Ооба. А сен өзүң кимсиң? Менден эмне каалайсың? – деп сурады.

Ибилис:

– Оо, Муса, Эгеңе айтчы, Анын жараткандарынан бирөө тобо кылгысы келип жатат, – деди.

Ошондо Алла Таала Мусага (Алланын саламы болсун) мындай деп вахий кылды:

– Муса, ага "Адамдын кабырына сажда кылсаң, суранычың кабыл болот" - деди деп айт. Эгер сажда кылса, анын, тобосун кабыл кылып, бүтүндөй күнөөлөрүн кечирем.

Муса (Алланын саламы болсун) Алланын каалоосун билдиргенде Ибилис текеберленип:

– Оо, Муса, мен ага бейиште сажда кылган жок элем. Эми өлүгүнө кантип сажда кылам? – деди.

Айтууларга караганда тозокто Ибилиске азап күчөтүлүп, мындай деп айтылат:

– Алланын азабы кандай экен?

– Өтө катуу экен.

– Адам бейиш бакчаларында. Ага сажда кылып, кечирим сурасаң Алла сени кечирет.

Бирок, ал ошондо да текеберленет. Натыйжада анын азабы башкалардын азабынан жетимиш миң эсе күчөтүлөт.

Урматтуу мусулман бир тууганым! Эгер Ибилистен кутулууну кааласаң Улуу Жараткандын буйруктарына баш ийгин.

Кыямат кайым болгондо оттон жасалган олтургуч коюлуп, каргышталган Ибилис ага олтургузулат. Бардык шайтандар анын жанына топтолушат. Капырлар да анын жанында болушат. Ибилис айкырган эшектикиндей үнү менен:

– Оо, тозокулар! Жараткан Эгеңердин бүгүнкүгө берилген убадасы кандай болду? – деп айкырат.

Убадасы чын чыкты, – дешет жанындагылар. Анда Ибилис:

– Бүгүн Алланын ырайымынан үмүт үзгөн күнүм, – дейт.

Ошондо Алла Таала периштелерге Ибилисти жана аны ээрчигендерди оттон жасалган токмок менен сабоого буйрук берет. Аларга кырк жыл ушундай кыйноо болот. Алар тозоктон чыгуу деген сөздү да угушпайт. Алла Таала ушундай абалдан сактасын.

"Албетте, мында акыл-эстүү адамдар үчүн үлгүлөр бар". (Зумар сүрөөсү:21)

Айтуулар боюнча бейиштен куулган шайтан Улуу Аллага:

– Оо, Жараткан Эгем! Адамдын айынан мени бейишиңден чыгардың. Мен өзүм андан өч ала албайм. Сен жардам берсең гана бул максатыма жете алам, – дейт. Алла Таала:

– Анын урпактарын азгырууга сага уруксат берем, – дейт.

– Мындан башка да мүмкүнчүлүк берүүңдү сурайм.

– Сенин урпагың Адамдын урпагынан эки эсе тез көбөйөт.

Шайтан "Дагы башка мүмкүнчүлүк бер" - дегенде Алла Таала:

"Алардын ичинен күчүң жеткендерин үнүң менен азгырып кыйроого алып бар, аларга каршы атчан да, жөө да чык. Мал-мүлкүнө, бала-чакаларына орток бол жана аларга убадаларды бер". Бирок, шайтан убада кылгандардын баары болгону азгырык гана". (Исра сүрөөсү: 64-аят)

"Сен тукумуңдан чыккан балдарыңдын баарын Адамдын урпактарына каршы жибер. Аларды арам жолдон байлык таап, арам жолго жумшоосуна, арам жолдордон перзент табуусуна шарт түз. Балдарына бутпарастыкты билдирген ат коюуга чакырып, ата-бабаларынын тегине таянууну сунушта. Тобону кечиктирүүгө үндөп, аларды алда".

Алла Таала Ибилисти эскертти. Төмөнкү аяттын мааниси да ушундай:

"Чындыгында аяттарыбызды кимдер бурмалап жатканы Бизге жашыруун эмес. Отко ташталган адам жакшыбы же Кыямат күнү аман калган адам жакшыбы. Каалаганыңарды кыла бергиле. Алла эмне кылып жатканыңарды толук көрүп турат". (Фуссилат сүрөөсү: 40-аят)

Шайтандын бул каалоолоруна карата Адам (Алланын саламы болсун) да Алла Таалага мындай деп жалбарат:

– Оо, Жараткан Эгем! Аны менин башыма түшкөн балээ кылдың. Эгер Өзүңдүн жардамың болбосо мен андан өзүмдү коргой албайм.

– Сенин урпагыңдын ар бирине коргоочу периште жиберем.

– Дагычы?

– Жакшы иштериңердин сообу он эсе берилет.

– Дагычы?

– Урпагыңдын жаны денесинен чыкканга чейин тобо келтирүү мүмкүнчүлүгүн колунан албайм.

– Дагычы?

– Тоболорун кабыл кылам.

Адам (Алланын саламы болсун) ыраазы болду.

Буга Ибилис каршы чыгып:

– Оо, Жараткан Алла! Адамдын урпагынан пайгамбарларды жараттың, аларга китеп түшүрдүң. Менин элчилерим кайда? – деди.

Алла Таала:

– Сенин элчилериң - Көзү ачыктар - деди.

– Китептеримчи?

– Татиуровка.

– Сөзүмчү?

– Жалган.

– Куранымчы?

– Ыр.

– Азанымчы?

– Музыкалык аспаптар.

– Мечитим кайсыл жер болот?

– Базар.

– Үйүмчү?

– Мончолор.

– Тамагымчы?

– Бисмилла айтылбаган тамактын баары сеники.

– Суусундугумчу?

– Мас кылуучу ичимдиктер.

– Тузактарымчы?

– Аялдар...

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен