Ибилисти ким ыйлатат?
18.06.2020

Ибилисти ким ыйлатат?

Сенин негизги душманың болгон Ибилистин ыйлаарын билесиңби? Аны баш көтөртпөй ыйлатууну каалайсыңбы? Эгер кааласаң, анда тилават саждасын аткаргын. Сен Алланын буйругун аткарып, саждага баш койгон сайын ал өксүп-өксүп ыйлайт. Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минтип айткан: "Эгер адам баласы тилават саждасын окуп сажда кылса, шайтан: "Адамдар сажда кылууга буйрулуп аны аткарды, эми алар үчүн бейиш бар. Мен болсо сажда кылууга буйрулуп, бирок аны аткарбадым, эми мен үчүн тозок бар" деп, бетин тытып ыйлайт". (Абу Дауд)

Урматтуу бир туугандарым! Силер Куран окуган учурда аят ичиндеги кээ бир сөздөрдүн үстү сызылып турганын көрөсүңөр. Мына ушул белги - сажда аяты экендигин билдирет. Сажда аятын окуган жана уккан адам сажда кылууга милдеттүү болуп калат. Ооба, бул абдан жеңил иш. Бирок, анын сообу абдан чоң. Ошого карабастан, кээде Куран окуучулар ушул аяттарга келген кезде окубастан калтырып кетишет. Балким, алар аятты уккан адамдардын моюнуна карыз болуп калуусунан коркуусу мүмкүн. Бирок, мусулман адам эч качан сажда кылуудан качпоосу керек. Анткени, сажда кылуу - ибадаттардын эң жакшысы. Сажда аяты окулган кезде, Аллага сажда кылууну Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үйрөткөн. Анын өкүмү - бекемделген сүннөт. Куранда он беш жерде сажда аяты бар. Алар:

1. Аараф сүрөөсү: 206-аят.

2. Раад сүрөөсү: 15-аят.

3. Нахл сүрөөсү: 49-аят.

4. Исра сүрөөсү: 107-аят.

5. Марьям сүрөөсү: 58-аят.

6. Хаж сүрөөсү: 18-аят.

7. Хаж сүрөөсү: 77-аят.

8. Фуркан сүрөөсү: 60-аят.

9. Намл сүрөөсү: 26-аят.

10. Сажда сүрөөсү: 15-аят.

11. Сад сүрөөсү, 24-аят.

12. Фуссилат сүрөөсү: 37-аят.

13. Нажм сүрөөсү: 62-аят.

14. Иншикак сүрөөсү: 21-аят.

15. Алак сүрөөсү: 19-аят.

Сажда аятын окуган адам ошол замат сажда кылса жакшы. Эгер ошол замат сажда кылууга шарт болбой калса, анда кийинчерээк көп кечиктирбестен аткаруусу керек. Сажда кылуу үчүн намаз сыяктуу эле даарат жана таза орундун болуусу шарт. Сажда бир эле жолу аткарылат да, анда "Субхаана Роббиял алаа" деп үч жолу айтылат жана "Субхаанака Аллаахумма Роббанаа ва бихамдика, Аллаахуммаг фир лии" деп дуба кылынат. Дубанын мааниси: "Баардык кемчиликтерден таза Раббибиз Сага мактоо болсун, Кудайым менин күнөөлөрүмдү кечир". Ал эми сажда аятын уккан адам бир орунда отуруп бир канча жолу укса да, бир эле жолу сажда кылат. Эгер орун алмаштырып уккан болсо, анда канча укса ошончо сажда кылуусу зарыл болот.

Бейиш гезити