Икая
20.08.2019

Икая

Иса пайгамбар (Алланын саламы болсун) бир күнү бак сугарып жүргөн бир жигитке жолугат. Ал Исага (Алланын саламы болсун):

– Жараткан Эгеңден сурачы, мага да сүйүүсүнөн бир аз насип кылсын, – деп суранат. Иса (Алланын саламы болсун) ага:

– Сен Анын кымындай сүйүүсүнө да чыдабайсың, – деп жооп берет.

– Андай болсо кымындайдын жарымын сура, – дейт берки.

Ошону менен арадан бир топ убакыт өтөт. Бир жолу Иса (Алланын саламы болсун) дагы ошол жерден өтүп бара жатып баягы жигит тууралуу сураштырат. Ал жердегилер:

– Ал акыл-эсин жоготуп тоого чыгып кеткен, – дешет. Иса (Алланын саламы болсун) Алла Таалага дуба кылып, жигитти өзүнө көрсөтүүсүн суранат.

Натыйжада аны тоонун арасында бир таштын үстүндө көккө алакан жайып олтурган жеринен тапты. Иса (Алланын саламы болсун) ага салам берди, бирок, жооп болгон жок. Иса (Алланын саламы болсун): "Мен – Исамын", – деп өзүн эстетүүгө аракет кылды. Ошондо, Алла Тааладан: "Жүрөгүндө Мага болгон сүйүүнүн кымындайынын жарымынчалыгы бар пенде сенин сөзүңдү кантип угат эле? Өз улуулугума касам ичүү менен айтам, эгер аны араа менен аралап салсаң да сезбейт", – деген вахий келди.

Кимде-ким үч нерсени айтканы менен үч нерседен тазаланбаса ал алданган болуп саналат. Булар:

1. Алланы зикир кылуудан ыракат алганын айтканы менен, дүнүйөнү сүйгөндөр;

2. Ыкыластуу иш жасоону жактыраарын айтканы менен, башкалардын өзүн урматтап туруусун каалагандар;

3. Жаратуучусун сүйгөнүн айтканы менен, напсисине баш ийгендер.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Үммөтүмдүн башына бир учур келет. Ошондо алар төрт нерсени сүйүп, төрт нерсени унутушат:

1. Дүнүйөнү сүйүп, акыретти унутушат;

2. Мал-мүлктү сүйүп, эсеп берүүнү унутушат;

3. Жаратылгандарды сүйүп, Жаратканды унутушат;

4. Сарайларды сүйүп, кабырларды унутушат". (5-си жок экен).

Мансур бин Аммар бир жигитке мындай деп насаат айткан:

"Эй, жигит! Жаштыгыңа алданба! Тобону кечиктирип, эч өлбөчүдөй жүргөн, өлүмдү эстебеген канчалаган жаштар бар. Алар: "Мен эртең же андан кийинки күнү тобо кылам" дечү. Бирок, өлүм периштеси аларды тободон бейкапар жүргөндө кежигеден алып, кабырга түшүрдү. Ал кабырда мал-мүлк, кул-кутан, бала-бакыра, ата-эне пайда бербейт. Бул тууралуу Алла Таала мындай деген:

"Ал күнү мал-мүлк да, бала-чака да эч пайда бербейт. Бирок, ким Аллага таза жүрөгү менен келсе гана ошол пайда берет" (Шуара сүрөөсү: 88-89-аяттар).

Оо, Жараткан Алла! Бизге өлүмдөн мурда тобо келтирүүнү насип кыла көр жана биздин жүрөгүбүздү ойгот! Бизди пайгамбарлардын эң асылы болгон Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) шапаатына жеткир!

Күн сайын, саат сайын тобо келтирүү, кылган күнөөлөрүнө өкүнүү, жашоосун уланта ала тургандай дүнүйөгө ыраазы болуп, башка нерселерге кызыкпоо, тескерисинче акырет иштери менен алектенип, Алла Таалага чын ыкыласы менен ибадат кылуу – мына ушулар чыныгы момундардын сыпаты.

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен