Илим алуучуга он кеңеш
03.09.2020

Илим алуучуга он кеңеш

Кимде-ким илим алууну кааласа, анда ал адам он амалды аткарсын:

1. Эки рекет болсо да түндө туруп намаз тургузуу.

2. Ар дайым даарат менен жүрүү.

3. Ашкере да, купуя да Кудайдан коркуу.

4. Ибадат үчүн тамактануу, кумар кандыруу үчүн эмес.

5. Мисвак колдонуу.

6. Китеп окууну адат кылуу.

7. Устазды урматтоо.

8. Куран окуу.

9. Ата-энеге кызмат кылуу.

10. Жумшак мүнөздүү болуу.

Ыйман желеси тайпасынан