Имам Бухаринин даанышмандуулугу
22.09.2019

Имам Бухаринин даанышмандуулугу

Имам Абдуссалам Мубарак Фуурий (Алла ырайым кылсын) бул окуяны мындайча эскерет:

Бир жолу имам Бухари (Алла ырайым кылсын) бир кемеде сапарда бараткан болчу. Сапарлаштардын бирөөсү имам Бухариге өзүн жакын алып, урматтап, кызматын кылып, өтө жакшы көрүп, сыйлаарын айта баштады. Имам Бухари анын адеп-ахлагын, ыкластуулугун көрүп, сырдашып баратты. Бир рабаятта айтылуусу боюнча ал киши имам Бухариден жалган сүйлөөнүн арамдыгы тууралуу хадистерди сурап жатты. Имам Бухари ага хадистерди баяндап берди.

Ал киши айтты:

- Сиз дайым туура сүйлөсөңүз, канча акчаңыз бар экенин ачык айтыңызчы? - деп сурады.

Имам Бухари миң дилдеси бар экенин айтты. Кыскасы ал киши акчанын так эсебин билди. Бир түнү жанагы киши имам Бухаринин жанында жатып таң атырды да эрте менен өкүрүп кыйкырып, кийимдерин жыртып, чачтарын жулмалай баштады. Элдер чогулуп эмне болгонун сураганда:

- Менин капчыгым жоголду, анда миң дилдем бар болчу, - деди.

Элдер кемедеги ар бир жүргүнчүнү жеке-жеке текшерип көрүүнү кеңешип, текшере баштады. Ошол кезде имам Бухари баштыгын акырын сууга чөктүрүп жиберди. Элдер баарын текшерип, эч кимден таппай койгондуктан жанагы кишини жемелей башташты. Кеме жээкке чыккандан кийин жанагы киши имам Бухариден:

- Дилделер кайда калды? - деп сурады.

Имам Бухари:

- Сууга чөктүрүп жибердим, - деди.

Киши:

- Ошончо акчаны жоготуп салууга кантип бардыңыз? - деди.

Имам Бухари:  

- Эй наадан сен билесинби?! Мен бүт өмүрүмдү хадис чогултууга жумшаганмын. Ааламдагы мусулмандар менин ишеничтүү экениме ынанып, менин хадистеримди эч бир күмөнсүз эле кабыл алышат. Мен кантип уурулукка дооматка калып, элдин ишеничинен чыгып калайын. Андан көрө бир аз дилделерден ажырап калганым артык эмеспи?! - деди.

Даярдаган: Юсуп ажы Сайпиев