Иса пайгамбардын көпүрөсү
01.06.2020

Иса пайгамбардын көпүрөсү

Күндөрдүн биринде азирети Иса пайгамбарга бир шакирти келип:

- Мага дүйнө эмне экенин түшүндүрүп бериңизчи! - дейт.

Азирети Иса пайгамбар түбүндө турган, күрүлдөп агып жаткан суунун үстүндөгү жыгачтан жасалган асма көпүрөгө карап:

- Дүйнө көпүрө сымал. Жайланып алып жашай турган жер эмес. Жөн гана өтүп кетесиң, ага жайгашууга аракет кылуу, көпүрөнүн үстүнө үй салуу деген менен барабар, - деди.
Шакирти бул сөздөрдү угуп, таң калуу жана коркуу менен катуу ыйлады.

Куттуу икаялар китебинен