Ишенүү жана ишенбөө
07.10.2019

Ишенүү жана ишенбөө

Азирети Али (Алла андан ыраазы болсун) мындай деген: "Өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбеген бирөөнү көрсөң ага мындай дегин: «Мен ишенемин, ыйман келтиргенмин. Сенин айткандарың туура болсо мен мындан эч зыян көрбөймүн. Менин айткандарым туура чыкса сен түбөлүккө отто күйөсүң!».

Ишенген адам динге моюн сунуп, эч кимдин укугун тебелебей, эч кимдин акысын жебей адал өмүр сүрүп, көркөм мүнөз менен дүнүйөдө жакшы адам болгондой эле акыретте да мунун жемишин көрөт. Ал эми ишенбеген адамдын дүнүйөдө чектелүүлөрү болбогондой эле акыретте да азапка учурайт. Ишенбеген, ыймансыз бир адам өлсө өзүнүн ишеними боюнча жок болот. Ал эми ишенген, ыймандуу адамдын ишеними боюнча ал тозокто түбөлүк азап чегет. Ишенген, ыйманы бар адам өлсө ыймансыздардын көз карашы боюнча жок болот. Ал өз ишеними боюнча чексиз лаззаттар, нийматтар ичинде өмүр сүрөт. Акылы, билими бар адам ушул экөөнүн кайсынысын тандайт. Албетте, экинчисин тандайт да. Дүнүйө иштериндеги жана ааламдагы далилдер менен мыйзамдуулуктар акыл ээлерине Алла Тааланын бар экендигин кабар берип, көрсөтүп турат. Ал эми акыреттин бар экендигин болсо Алла Таала кабар берип турат. Андай болсо акылы, илими бар адамдын Алла Тааланын бар экендигине жана тирүү экендигине ишенүүсү керек. Ишенбөө акмактык жана наадандык болот. Исламга моюн сунган адам дүнүйөдө ыракат жана бактылуу өмүр сүрөт. Бардык адамдарга жакшылык кылат. Алла Таала кулдарына көп мээрим кылгандыгы үчүн пайдалуу нерсени жасоону буйрук кылган. Бул буйруктар "парз” деп аталат. Зыяндуу нерселерге тыйуу салган. Ал "арам” деп аталат. Парздар менен арамдардын бардыгы "Ислам өкүмөрү” деп аталат. Исламга ишенген жана анын өкүмдөрүнө моюн сунган адам дүнүйөдө жана акыретте Алла Тааланын жакшылыктарына жетип, бактылуу болот. Ишенбеген адам акылы менен туура ойлонуп, дүнүйөдө пайдалуу болгон өкүмдөргө баш ийсе дүнүйөдө гана бактылуу өмүр сүрөт. Азыркы күндө Европалыктардын бир бөлүгү ушул себептен ыракат жана бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Исламга баш ийбеген мусулмандар төмөн, кор абалда өмүр сүрүп жатышат.

Ислам дини