Исламдын жашоого көз карашы кандай?
25.06.2022

Исламдын жашоого көз карашы кандай?

Адамдар бул дүйнөгө сыноо үчүн жиберилет. Адамдын өмүрү бүт бойдон сыноонун бир түрү болуп саналат. Бул маанилүү маселе Куран Каримде өтө ачык-айкын баяндалган:

“Ал кимиңердин жакшы иш жасаарыңарды сыноо үчүн өлүмдү жана өмүрдү жараткан. Ал эң кудуреттүү да, Кечиримдүү”. (Мүлк сүрөсү: 2-аят)

Бул дүйнөдөгү жашоо убактылуу гана турак болгондуктан, адамдар белгилүү бир мезгилге чейин бул жакта жашап туруп, анан түбөлүктүү ааламга кете беришет. Бул дүйнө болсо акырет үчүн даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берилген утурумдук мекен. Адамдар бул мекенде убактылуу гана өмүр сүрүп, Алла Таала тарабынан материалдык жана моралдык жактардан сыналат. Адамдын өмүрү – сыноо майданы болгондуктан, адамдын денеси, акылы, ага берилген ар бир мүмкүнчүлүк жана өзгөчөлүктөр адам үчүн сыноо каражаттары болуп саналат. Алла Таала адамга ыйгарган ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү анын бейиш жайга ээ болуу үчүн кайрадан адам баласы тарабынан Алланын Өзүнө сатылуусун сунуш кылган:

“Алла ыймандуулардын жандарын, байлыктарын аларга бейишти берип сатып алган”. (Тобо сүрөсү: 11-аят)

Алла Тааланын чексиз мээрими, боорукерлиги тууралуу ой жүгүртүп көрөлү: Ал Өзү адам баласына тартуулаган жанды, байлыкты, тирүүлүк-жашоону кайра Өзү бейишке айырбаштап сатып алууну каалайт. Болбосо ошонун баарын түпкүлүгүндө адам баласына Өзү берген эле да?! Адам баласы өз өмүрүн Алла Тааланы кубандырарлык баалуу максаттар жана жакшы иштер менен өткөрө алса, анда бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуулукка ээ болгону ошол.

Эң оболу, ыйман – бул Алла Тааланын адам баласына берген эң чоң белеги. Ыйман – бейиштин үрөнү сыяктуу. Жүрөгү ыйманга толгон адамдын ар дайым Алла Таала менен тыгыз байланышта өткөргөн куттуу өмүрү чыныгы бейпилдиктин, бакыт-таалайдын кайнар булагы.

Адам баласы Алла Таала буюргандай ибадат, кулчулук кылып, арам нерселерден жана күнөөлөрдөн алыс болуп, өзүнө берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдалуу соодага колдоно алат. Байлыгынын жана ар кандай мүмкүнчүлүгүнүн зекетин, садагасын берүү аркылуу бул пайдалуу соодадан куру калбайт. Дегинкиси, адам баласы Алла Таала өзүнө берген ар бир жакшылык-сыйды Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болуу үчүн гана пайдаланып, ушул жолдон жазбай жүрө алса, ага бейиштин жолу ачык. Ал эми адамды Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткирүүчү жол – бул Ислам жолу.

Ислам негиздери китебинен