Ийгиликке жетелөөчү төрт саны
09.08.2019

Ийгиликке жетелөөчү төрт саны

Төрт түрдүү адамды эч качан таштап койбо!
- Аялыңды
- Балдарыңды
- Туугандарды
- Досторуңду

Төрт түрдүү нерсе менен сулуулан!
- Сабыр
- Жумшактык
- Илим
- Берешендик

Төрт түрдүү нерсеге кыянаттык кылба!
- Аллага
- Пайгамбарыңа
- Диниңе
- Мекениңе

Төрт түрдүү нерседен алыс бол!
- Арактан
- Кумардан
- Сүткордуктан
- Зынадан 

Төрт түрдүү нерседен сактан!
- Шайтандан
- Нафсинин азгырыгынан
- Арам нерселерди эңсөөдөн
- Жаман достон

Төрт түрдүү адамга таш боордук кылба!.
- Жетимге
- Бечарага
- Кедейге
- Ооруп жаткан адамга

Төрт түрдүү адамга суук мамиле кылба!
- Атаңа
- Апаңа
- Ага-иниңе
- Эже-карындашыңа

Төрт түрдүү адамдын ачуусуна тийбе!
- Аалымдын
- Мугалимдин
- Такыбаа адамдын
- Карыянын

Төрт түрдүү нерсени аткарба!
- Бой көтөрбө
- Текебердик кылба
- Көрө албастык кылба
- Кек сактаба

Төрт түрдүү адам менен дос болбо!
- Жалганчы
- Ууру
- Көрө албас
- Менменсинген адам

Төрт түрдүү нерсени такыр үзбөй аткар!
- Намаз тургузууну
- Куран окууну
- Зикир кылууну
- Туугандар менен карым-катташты үзбө

ШАРИЯТ ЖОЛУ тайпасы