Калыйпанын кызы эмне үчүн ыйлады?
27.07.2019

Калыйпанын кызы эмне үчүн ыйлады?

Бир күнү белгилүү калыйпа Умар бин Абдулазиздин кичинекей кызы атасына ыйлап кирди. Бул күн айт күнү болчу. Атасы кызын эркелете чачынан сылап:

- Кызым, эмне үчүн ыйлап жатасың? – деп сурады. Кызы мурдун шор тартып:

- Балдардын баары жаңы кийимдерин кийип алышыптыр, менде болсо жаңы кийимим жок, - деди. Умардын жүрөгү эзилип кетти. Чындап эле жанындай көргөн кызына жаңы кийим алып берип койсо болмок экен. Бирок, үйүндө бир тыйын да жок болчу. Кызын акырын алдынан түшүрүп, мамлекеттик казынаны көзөмөлдөгөн кызматчысына жөнөдү.

- Мага келерки айдын эсебинен бир аз тыйын бөлүп бере аласыңбы? – деп суранды казына башчысынан.  

- Оо, момундардын падышасы, мен бул ишти аткарууга даярмын, бирок, бир шарт менен, - деди казына башчы.

- Ал кандай шарт? – таң кала сурады калыйпа.

- Сиз мага жазып бериңиз.

- Ооба, албетте жазып берейин, кана эмне деп жазуум керек? – калыйпа жазууга даярдана баштады.

- “Келерки айга чейин тирүү болорума ишенемин” деп жазып берсеңиз болду, - деди казына башчы. Умардын жүрөгү солк дей түшкөндөй болду. Ордунан дароо турду да, артына карабастан үйүнө жөнөдү. Үйүнө келгенде балдары анын өңү кубарып кеткенин көрүп, эмне болгонун сурашты.

- Балдарым силердин алдыңарда эки жол бар: сабыр кылсаңар чогуу бейишке киребиз, сабыр кыла албасаңар атаңар тозокко кирет, - деди. Балдары бир ооздон:

- Атаке, биз сабыр кылабыз, сизди мындан кийин кыйнабайбыз, - деп жобурашты. Аттиң, бүгүнкү заманыбызда Умардай падыша, анын казына башчысындай кызматчылар болсо кана!? Аттиң, Умардай ата, анын балдарындай балдар болсо кана!? Анда жашообуз жеңилдеп, көйгөйдүн баары чечилип, Умардын заманындагыдай карышкыр менен койлор бирге жайылып калбайт беле... Аттиң!?

Бейиш гезити