Каниет
02.07.2016

Каниет

Нух пайгамбардын заманында адамдар 800-1000 жыл өмүр сүрчү экен. Бир күнү бир аялдын баласы каза болот. Аял абдан кайгырып көз жашын төгөт. Анын көңүлүн жубатуу үчүн бир акылман адам келип:
- Эмне мынча ыйлайсың, Аллахтын тагдыры ушундай, - деп, көңүл айтат. Тиги болсо:
- Мен тагдырга нааразы болуп ыйлаган жокмун, баламдын аз жашап кеткенине өкүнүп жатам, - дейт.
- Балаң канча жашта эле?
- Эки жүз жетимиш беш.
- Сен ушуга ыйлай турган болсоң, акыр заманда келе турган адамдар эмне кылсын? Алар болгону 60-70 жыл жашашат.
- Алар чын эле ошондой аз жашайбы?
- Ооба.
- Андай болсо алар үй салышпайбы?
- Алар бир эмес, бир канча үй салышканга жетишет.
- Мен алардын ордунда болсом, чатырымдын казыгын да жаңылабайт элем.