Капаланбай, кайгыңды кетир
25.09.2019

Капаланбай, кайгыңды кетир

Момун мусулмандын бош, ишсиз, аракетсиз жүргөнү туура эмес. Ошондуктан, капаланып, кайгырып жүргөн инсандардын көпчүлүгү бир жумуш кылбай бош жүргөн адамдар болот. Жалганчылык жана ушакчылык пайдалуу иштерден алыс кылып, бактысыздыкка алып барат.

Аракет кылып, мээнет кылып иште, китептерди оку, Куран оку жана тасбих айт, китеп жаз, башкаларды зыярат кыл. Убактыңды үнөмдөп, аны пайдалана бил, бир мүнөттү да бош өткөрбө. Анткени, бош калсаң жүрөгүңө капалык, тынчсыздануу, кайгыруу, азгыруу кирип алат да, шайтандын оюнчугу болуп каласың.

Капаланба китебинен