Караңгыда мечитке каттагандарга сүйүнчү бар
18.09.2019

Караңгыда мечитке каттагандарга сүйүнчү бар

Кыяматта багымдат намазы адамга нур болот. Ал күндө азыркыдай жаркыраган Күн, жарык чачкан Ай, жайнаган жылдыз болбойт. Бүткүл ааламды караңгылык каптайт. Көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта адамдар кайрадан тирилет. Чартарапты каптаган караңгылыктан адам көз алдында турган нерсени да көралбайт. Бардык адамдарды жаналекетке салган мына ошол азаптуу күндө ар бир адам жарыкка муктаж. Айрыкча Сырат көпүрөсүнөн өткөн кезде өтө муктаж. Анткени, бир эле туура эмес кадам таштасаң, астыңдагы алоолонгон тозокко кулайсың. Сырат көпүрөсүнөн Алла Таала каалаган пенделери гана аман өтөт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Сыраттан өткөн адамдардын абалын сыпаттап, мындай деп айтты: «... Аларга берилген нурларынын өлчөмү кылган иш-аракеттерине жараша болот. Кээ бирине алдынан жаркыраган тоодой нур берилет, кээ биринин нуру андан кичине болот. Кээ бирине оң тарабында жаркыраган курма дарагындай нур берилет, кээ биринин оң тарап нуру андан кичине болот. Ошентип, эң акыркы адамдын нуру бутунун бармагындай болуп, ал бирде жаркыраса, бирде өчөт. Эгерде нуру жаркыраса басат, өчсө жылбай туруп калат. Баарысы Сырат көпүрөсүнөн өтүшөт. Сырат көпүрөсү – кылычтын мизиндей курч, тайгак жана сыйгалак. Ошондо аларга: «Нуруңарга жараша Сыраттан өткүлө»,- деп айтылат. Кээ бири учкан жылдыздай ылдамдыкта өтсө, кээ бири куюндай тез өтөт. Кээ бири көз ирмемде өтсө, кээ бири жөө чуркап өтөт. Сыраттан өтүү – алардын кылган иш-аракеттерине жараша болот». (Хаким, Мустадрак)

Алла Таала Кыяматта ыймандууларга нур берет. Алардын нурлары бул жашоодо кылган иш-аракеттерине жараша болот. Бирок, Сырат көпүрөсүнө келгенде эки жүздүүлөрдүн нуру өчүп, чыныгы ыймандуулардын гана нуру калат. Эмне себептен ыймандуулардын нуру өчпөйт? Анткени, алар бул дүйнөдө Алла нур берем деп убада кылган иш-аракеттерди кылышкан. Мына ошол иш-аракеттердин бири – багымдат намазын жамаат менен мечитте окуу. Ал эми эки жүздүүлөр тилдери менен ыйман келтирип, жүрөктөрүндө Аллага капырлык кылышканы себептүү нурлары өчтү. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алланын сүйүнчү кабарын жеткирип мындай деп айтты: «Караңгыда мечиттерге дайым каттаган адамдарга сүйүнчүлөгүн, Кыяматта аларга толук нур берилет». (Тирмизи). «Чындыгында, Алла Таала караңгыда мечиттерге барган адамдарга Кыямат Күнү жаркыраган нур берет». (Табарани, аль-Аусат).

Демек, кимде-ким караңгыда окулган куптан менен багымдатты жамаат менен мечитте окуса, анда, ага Алла Таала Кыяматта жаркыраган нур берет. Анткени, ал мечиттин алыстыгына, эшиктин караңгылыгына карабастан Алла үчүн мечитке барды. Ошол себептен Алла Таала Кыямат караңгылыгында ага сыйлык катары нур берет. Бул нур ал адамды бейишке киргенге чейин коштоп жүрөт. Оо, Алла! Бизге бул дүйнөдө да, кабырда да, Кыяматта да нур бер! Ошондой эле Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үммөтүнө алардын жашоосун, кабырын нурланткан жана акыретте бейишке карай жолду жарык кылган нурду Алладан кантип суроону үйрөттү. Бул дубаны Пайгамбарыбыз мечитке баратканда дайым айтчу: «Оо, Алла! Менин жүрөгүмө нур бер, көзүмө нур бер, кулагыма нур бер, оң тарабымдан нур бер, сол тарабымдан нур бер, үстүмдөн нур бер, астымдан нур бер, алдымдан нур бер, артымдан нур бер! Оо, Алла! Мага нур бер». (Сахих аль-Бухари; Сахих Муслим) 

ЭЛЕСТЕТ...

Кыямат башталды. Чечүүчү сурак Күн келди. Бул күндүн кандай экендигин билесиңби? Бул күн – адамдар кыпындай да соопко зар болгон күн. Бул күндөгү коркунучтуу сөз менен айтып бүткүс күн. Ата-эне өз баласынан безген күн. Азаптан кутулуу үчүн жанындай көргөн адамын садага чаап жибере турган күн. Коркунучунан жаш наристенин чачы агарган күн. Бүгүн сенин тагдырың чечиле турган күн. Адамдар баары бир тегиз тирилди. Арасында сен да барсың. Көзүңдү ачсаң эч нерсе көрүнбөйт. Айлана капкараңгы. Айгайлаган ызы-чуу, жаналекетке салган чуру-чуу кулак тундурат. Азаптуу үндөр, жан чыдагыз кыйкырыктар гана угулат. Кайда бурулба, кудайлаган адам. Эми эмне болот деп өкүргөн адам. Жашоомдо жаңылдым деп өкүнгөн адам. Жаным аман калсын деп жандалбастаган адам. “Неге мени эскертпедиң?” - деп бири-бирине жалаа жапкан адам. Караңгылыкта жол издеп кайсалактаган адам. Аттиң, топуракка айланып жок болуп кетсемчи деп жер чапчыган адам. Азаптан кутулуулун жолун издеп жанталашкан адам. Кайда качып кутулат? Бүгүн сурактан качып кутулуу мүмкүн эмес! Жашооңдо Кудайдан качсаң да, бүгүн эч жакка качып кутулбайсың! Кыямат башталды! Кыяматың башталды! Бир маалда адамдардын арасынан кээ бирлеринин жүздөрү четинен жаркырай баштады. Баары эмес, саналуу гана адамдар. Балким менин да жүзүм жаркырайт деп үмүт кылгандар андан көп. Жүзү жаркыраган адамдардын сүйүнүчүндө чек жок. Сага да жакындап калды. Саналуу гана адам калды. Кудайга ичиңден: “Мага да нур бере көр” - деп жалынып, жалбарып жатасың. Сенин да кезегиң жакындап калды. Жаныңда тургандардан эч кимисинин жүзү
жаркырабады. Мына сен күткөн учур да келип жетти. Сага нур... Кандай ойлойсуң, сага нур берилеби? Сен бул жашоодо Кыяматтагы нурга татыктуу эмне иш кылдың? Эртеңки Кыяматка бүгүн кандай даярдык көрдүң? Бул суроолорду өзүңдөн сурачы? Мусулман бир тууганым! Кыяматка бүгүнтөн даярдан, эртең кеч болуп калуусу мүмкүн. Бүгүнкү берилген мүмкүнчүлүк эртең болбой калуусу мүмкүн. Анткени, мындай мүмкүнчүлүк бир эле жолу берилет, аны колдон чыгарба!

Актилек Мухтар уулу