Кайгы-капаң менен коштош
07.10.2019

Кайгы-капаң менен коштош

Кимде-ким бул дүйнөдө бактылуу жашоону кааласа, ал үч чечим чыгарып, ошол чечимди сөзсүз аткарсын.

Биринчи чечим: өткөндү унутуу, өткөн көйгөйлөрдүн баарын унутуп, аны ачылбай турган зынданга таштап, эч качан ачпасын, башынан өткөн түйшүк-кырсыктарды эч эске албасын, бүгүн төрөлгөндөй болуп, ыраматылык болуп өтүп кеткен өткөн иштер тууралуу эч алакасы жок болсун: анткени, өткөндү эстөө акмакчылык, канчалык көз жаш төгүлсө да, өкүнсө да аны оңдоого мүмкүн эмес, андай болсо эмнеге сааттын жебесин артка кайтаруу керек, өлгөндөрдү кабырдан чыгаруу керек, арааланган нерсени кайра бүтөө керек, тегирменде тартылган унду кайра буудай кылуу керек, өткөндү эстеген акмак гана ушинтип ойлоосу мүмкүн.

Экинчи чечим: келечек келгенче аны таштоо, келечек күндү ойлоп акылың ошону менен алек болбосун, аны ойлосоң да акылың ага жетпейт, келечек менен жашоо көлөкө менен күрөшкөн сыяктуу, жапондор айткандай: "Көпүрөгө келбей туруп, андан өтпө" бул эң туура сөз, мүмкүн көпүрөгө жетпей калаарсың, мүмкүн жеткенче көпүрө бузулуп кетет, мүмкүн аман-эсен андан өтүп кетээрсиң, келечек менен алек болуп учурду таштап коюу, келген мүмкүнчүлүктү жоготуп, убакытты текке өткөрүү болуп саналат, бирок, бул сөздүн мааниси келечекке даярданба дегенди билдирбейт, бүгүнкү күндү ийгиликтүү өткөргөн келечекке да даяр дегенди билдирет.

Үчүнчү чечим: бүгүнкү күндү жаша, бүгүн гана жашаймын деген ишеним болсун, сенин жашооң бир күн гана, бүгүнкү күнгө гана план түз, ушул күн үчүн иш кыл жана ушул күндү пайдалуу, керектүү, салих-жакшы иштер менен толтур, ушул күнү көкүрөгүңдөгү болгон жамандыктарды чыгарып сал, жүрөгүңдөгү болгон ызалуу кайгы-капаны алып сал, бүгүнкү күндүн ар бир мүнөтүн пайдалуу өткөргөнгө аракет кыл: анткени, өткөн иш кайткыс болуп өтүп кетти, келечек болсо көрүнбөгөн кайып нерсе, ага эч кепилдик жок.

Анда эмесе жүрөгүңө ушул сөздү жазып ал:"Бүгүнкү күн гана!" деп, бир күн гана жашаарыңды билүү үчүн ишканаңа жазып алсаң андан да жакшы болоор эле.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өз хадисинде мындай деген: "Эгер таң аттырсаң, кечти күтпө".

Капаланба китебинен